Tech

MedMij zet stappen voor uitwisseling patiëntgegevens

Vandaag zijn de eerste MedMij-standaarden gepubliceerd waaraan persoonlijke gezondheidsomgevingen en ICT-systemen moeten voldoen om goed, veilig en betrouwbaar gegevens uit te kunnen wisselen. Tegelijk beginnen op verschillende plaatsen in het land kleine proeven, waarbij patiëntgegevens worden uitgewisseld tussen patiënt en zorgverlener.

Daarmee zet MedMij stappen om patiënten meer grip te krijgen op hun eigen gezondheidsgegevens.

De eerste MedMij-standaarden richten zich op medicatie, laboratoriumuitslagen, allergieën en metingen van de patiënt zelf. In 2017 volgen er meer standaarden. Het programma breidt dan met meer dan twintig nieuwe standaarden uit naar andere sectoren van zorg en gezondheid. Volgend jaar staat het toetsen en evalueren van de standaarden, basiseisen en afspraken centraal.

De eerste proefomgevingen gaan van start. In Rotterdam tekende MedMij een samenwerkovereenkomst met het Havenziekenhuis, het Franciscus Gasthuis & Vlietland, Curavista en VANAD Enovation. "Als patiënten dit willen sturen wij meetwaarden van deze ziekenhuizen naar de persoonlijke gezondheidsomgeving van longpatiënten. We zorgen dat patiënten deze informatie zelf aan kunnen vullen en delen met andere zorgaanbieders", zegt Esther van Noort van Curavista.

Zelfmeetgegevens

In Groningen werkt MedMij samen met Zorgbelang Groningen, Zodos en huisartsengroepspraktijk Hommesplein te Winschoten. Daar koppelen diabetespatiënten hun eigen draadloze weegschalen, bloeddrukmeters en glucosemeters aan hun persoonlijke gezondheidsomgeving. De zelfmeetgegevens worden in de proef uitgewisseld met de huisarts. Door uit te wisselen via MedMij is het straks in Groningen ook mogelijk vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving met het ziekenhuis te communiceren.

Door MedMij kan straks iedereen die dat wil online zijn eigen gezondheidsgegevens verzamelen en gebruiken, veilig en uit allerlei bronnen. Dit geeft mensen meer grip op hun eigen gezondheid. MedMij is een initiatief van het programma Meer Regie over Gezondheid, waar onder meer Patiëntenfederatie Nederland bij betrokken is.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top