ACTUEEL

Ed Rutters benoemd als rvt-voorzitter Lumens

Met ingang van 1 januari wordt Ed Rutters voorzitter van de raad van toezicht van Lumens. Hij volgt Pieter Vergroesen op die tijdelijk de voorzittersrol invulde nadat Henny Houben na acht jaar de voorzittershamer neerlegde.

Ed Rutters heeft een "rijk arbeidsverleden in de zorg", stelt Lumens, waarvan laatstelijk als voorzitter van de raad van bestuur van de St. Anna Zorggroep. Eerder werd al bekend dat hij daar vertrekt vanwege de fusie met het Catharina Ziekenhuis. In het verleden is hij onder meer werkzaam geweest als directeur Bedrijfsvoering van de divisie heelkundige specialisten bij het UMC Utrecht.

Lumens maakt naar eigen zeggen een transitie door van een brede welzijnsorganisatie naar een sociale onderneming met een focus op Jeugd en Buurten. Deze transitie is de afgelopen jaren in nauwe samenhang met de raad van toezicht vormgegeven en zal de komende jaren richtinggevend zijn voor de koers van de organisatie. Vanuit dit perspectief zocht Lumens een ondernemende voorzitter met ervaring op het gebied van ondernemen in het maatschappelijk veld. Die denkt de organisatie te hebben gevonden in Ed Rutters.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top