Finance

Innovatiefonds Zorgverzekeraars subsidieert vier nieuwe projecten

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft een viertal projecten en onderzoeken aangekondigd voor subsidiƫring in de aankomende periode. Het gaat om een virtueel centrum voor kinderneurochirurgen, een nieuw model voor triage bij ernstige ongevallen, het verbeteren van de diagnosestelling bij pijn in de bovenbuik en een onderzoek naar de invloed van voedingssupplementen bij agressief gedrag verstandelijk gehandicapten.

Kinderneurochirurgie

De sectie kinderneurochirurgie van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN) en het Radboudumc hebben het initiatief genomen om de Nederlandse kinderneurochirurgen te verenigen binnen het Kinderneurochirurgisch Netwerk Nederland (KNNN).

Het netwerk moet de samenwerking van de kinderneurochirurgen faciliteren, aan kwaliteitsregistratie en kwaliteitsbevordering doen en wetenschappelijk onderzoek verrichten op nationaal niveau. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars geeft financiële steun voor de uitrol van de digitale polikliniek, een onderdeel van het virtuele centrum.

Ongeval

Een ander project dat mag rekenen op steun betreft het vervoer naar het juiste ziekenhuis na een ongeval. Uit het recent verschenen rapport 'Landelijke Traumaregistratie 2011-2015' bleek dat de traumaregio’s niet voldoen aan de door Zorginstituut Nederland gestelde landelijke norm van maximaal 10 procent ondertriage. Patiënten lopen hierdoor een verhoogd risico om te overlijden of er op de lange termijn niet goed uit te komen.

Het UMC Utrecht wil de triagemethodiek verbeteren en heeft een predictiemodel voor het voorspellen van ernstig letsel ontwikkeld en gevalideerd. UMC Utrecht krijgt een bijdrage van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars om het predictiemodel te integreren in een mobiele app en om het in de praktijk te testen.

Buikpijn

Galblaasverwijdering is één van de meest uitgevoerde operaties in Nederland. Op de lange termijn blijkt echter dat 30 tot 40 procent van de patiënten na een galblaasverwijdering nog steeds klachten in de bovenbuik heeft. Bij deze groep patiënten is er mogelijk een onjuiste indicatiestelling toegepast.

Sinds 2014 wordt in 24 Nederlandse ziekenhuizen de SECURE-studie uitgevoerd naar de juiste behandeling van patiënten met bovenbuikklachten en galstenen. Om afwachtend beleid te kunnen voeren, is in deze studie een beslisregel ontwikkeld. Het Radboudumc krijgt van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars een bijdrage voor verdere validatie en implementatie van de beslisregel.

Voedingssupplementen

Agressief gedrag komt voor bij naar schatting bij 9 tot 24 procent van de cliënten, oplopend tot 45 procent bij cliënten die in een instelling verblijven. Agressief gedrag kan een reden zijn om antipsychotica voor te schrijven, maar uit diverse studies is gebleken dat ook voedingssupplementen een positief effect kunnen hebben op gedrag.

Op basis van die studies is dit jaar besloten voedingssupplementen toe te dienen in justitiële inrichtingen in Nederland. Ook is er een effectiviteitsstudie bij langdurig opgenomen volwassen psychiatrische patiënten gestart. Het bestuur van het Innovatiefonds heeft besloten een bijdrage te geven aan een onderzoek door het LUMC naar de toegevoegde waarde van voedingssupplementen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top