ACTUEEL

Verbetering gehandicaptenwet stapje dichterbij

De ministerraad heeft ingestemd met de voortgangsrapportage Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Kabinet akkoord met rapportage Wtcg

Het rapport gaat onder meer in op het advies van de Taskforce om de afbakening van de Wtcg scherper te stellen. De Taskforce heeft hiertoe aanvullende criteria ontwikkeld. Hierdoor ontstaat in de nieuwe wet een betere afbakening van de groep chronisch zieken en gehandicapten die te maken heeft met meerkosten vanwege hun ziekte. Hiervoor was 50 miljoen euro beschikbaar gesteld.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top