Finance

'Gebitsprothese wordt onevenredig veel duurder'

Een complexe implantaatgedragen prothese die voor de patiënt noodzakelijk is en waar geen alternatief voor is, wordt onevenredig veel duurder. Dit zegt de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT).

De prijsverhoging is het gevolg van een aanpassing door de minister van VWS van de eigen bijdrage voor een implantaatgedragen gebitsprothese. De nieuwe regeling is "omslachtig en niet uit te leggen aan patiënten", aldus ONT-voorzitter Bart Kerdijk. Bovendien pakt de regeling "zeer oneerlijk" uit voor die patiënt die meer dan twee implantaten nodig heeft. De kosten kunnen voor hem met tientallen procenten hoger uitvallen dan nu het geval is.

De eigen bijdrage op reparaties en rebasing leidt volgens Kerdijk tot allerlei extra administratieve lasten, omdat tandprotethici voor relatief kleine bedragen facturen moeten versturen. "En dat kan toch niet de bedoeling zijn nu we net met elkaar hebben afgesproken de administratieve lasten juist te verminderen." Veel beter zou het volgens hem zijn om een vaste eigen bijdrage en een vast tarief in te voeren voor de gebitsprothese.

Verkeerde prikkel

Kerdijk: "Wij begrijpen de maatregel op zich wel want tot nu toe was de eigen bijdrage op een duurdere implantaatgedragen prothese voor de patiënt een stuk lager dan een conventionele prothese en dat was een verkeerde prikkel. Maar een complexe implantaatgedragen prothese die voor de patiënt na indicatie echt noodzakelijk is en waar geen alternatief voor is, wordt voor de patiënt onevenredig veel duurder en dus voor mensen met een beperkt inkomen onbereikbaar."

De ONT heeft haar kritiek samen met de ANT, KNMT en ZN naar voren gebracht bij het ministerie van VWS, maar vond hierbij geen gehoor. Om die reden heeft de ONT besloten een campagne te starten om de klachten van patiënten over de eigen bijdragenregeling te verzamelen en te bundelen tot een zwartboek. Meldingen kunnen worden gedaan via een e-mailadres dat hiervoor in het leven is geroepen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top