Finance

'Fysiotherapie kan worden opgenomen in basispakket'

Het Zorginstituut Nederland adviseert minister Schippers van VWS dat 'fysio- en oefentherapeutische behandelingen op termijn per aandoening/functieprobleem kunnen worden opgenomen in het basispakket'. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) laat weten hierover verheugd te zijn.

Het Zorginstituut heeft een rapport opgesteld over fysio- en oefentherapie en betaalbaarheid daarvan. Hierin is de organisatie positief over opname van fysiotherapie in de basisverzekering. Dat ligt in lijn met het standpunt van het KNGF dat de huidige, zeer beperkte vergoeding van fysiotherapie in de basisverzekering in het nadeel is van patiënten die deze zorg om medisch evidente redenen langdurig nodig hebben. Deze zorg is voor veel patiënten niet of nauwelijks betaalbaar en de kosten voor de zorg worden er hoger door, volgens het KNGF. Doordat klachten niet tijdig worden behandeld, neemt het risico op behandeling in de duurdere tweede lijn toe.

KNGF-voorzitter Guusje ter Horst: "Ik zie dit als een belangrijke opsteker voor veel patiënten in Nederland die door hun aandoening regelmatig een beroep moeten doen op fysiotherapeutische zorg. Nu moeten zij dat nog grotendeels zelf betalen of aanvullend verzekeren. Als de minister dit advies overneemt valt die zorg straks onder de basisverzekering en wordt het voor iedereen toegankelijk."

Voorwaarden

Dat het Zorginstituut aan dit advies voorwaarden verbindt, noemt Ter Horst "logisch". Het Zorginstituut adviseert te beschrijven wat fysiotherapie is en om de effectiviteit van behandelingen in kaart te brengen, en om kwaliteit te borgen en meetinstrumenten te ontwikkelen. Het KNGF heeft naar eigen zeggen goede beschrijvingen van fysiotherapeutisch handelen al jaren geleden vastgelegd in richtlijnen en beroepsprofielen.

Het KNGF zegt veel van de voorwaarden van het Zorginstituut snel in te kunnen vullen. De belangenbehartiger ziet het overleg met patiëntenorganisaties graag snel starten als de minister het advies van het Zorginstituut overneemt. Ter Horst: "Zo bereiken we dat patiënten die dat hard nodig hebben, nu en in de toekomst ook snel de noodzakelijke betaalde zorg krijgen. En dat kan niet snel genoeg gaan. We hebben er alle vertrouwen in dat we gezamenlijk het tempo van herinvoering van fysiotherapie in de basisverzekering hoog kunnen houden."

2 Reacties

om een reactie achter te laten

J. Sessink

25 december 2016

Fysiotherapie kan heel veel ziekenhuis kosten besparen.

Wil

25 december 2016

Dat scheelt heel wat heup en knie operaties!

Top