ACTUEEL

NZa creëert meer ruimte voor experiment met nieuwe zorg

NZa creëert meer ruimte voor experiment met nieuwe zorg

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren mogen vanaf 1 januari 2017 onder voorwaarden twee jaar langer experimenteren met zorg die niet past binnen de bestaande zorgprestaties. Dat maakt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bekend.

In de zomer van 2016 heeft de NZa minister Schippers (VWS) al geadviseerd om de beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten op een aantal punten aan te passen. Met name vanuit de curatieve zorgsector was hier om gevraagd.

De meeste innovaties kunnen binnen de bestaande regels worden gefinancierd, constateerde de zorgwaakhond, maar voor sommige nieuwe ontwikkelingen geldt dat niet. De beleidsregel 'Innovatie voor kleinschalige experimenten' maakt het mogelijk om deze innovaties toch in de praktijk uit te proberen.

Tot nu toe konden zorgpartijen maximaal drie jaar kleinschalig experimenteren. Deze periode bleek soms te kort om het experiment goed te kunnen uitvoeren. Daarom kan vanaf 1 januari 2017 een experiment met maximaal twee jaar worden verlengd.

De NZa stelt twee voorwaarden. Het experiment moet nog onvoldoende uitkomsten hebben gegeven om een besluit te kunnen nemen over het al dan niet reguliere bekostigen en de onderzoeksopzet en het type onderzoek moeten om een langere onderzoeksduur vragen.

Justitiële inrichtingen

Ook voor het ministerie van Veiligheid en Justitie is de uitbreiding van beleidsregel van belang. V&J wil de extra ruimte gebruiken voor zorgexperimenten in de forensische zorg. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en zorgaanbieders krijgen zo eveneens meer ruimte om aan innovatie te doen en nieuwe ideeën in een experiment te toetsen, aldus de NZa. 

Een voorbeeld hiervan is de inzet van het Volledig Pakket Thuis. Met de vernieuwde beleidsregel kunnen bijvoorbeeld experimenten met intensieve begeleiding thuis na een gesloten verblijf in een specialistische ggz-instelling langer worden voortgezet en gemonitord. In de aanwijzing van de minister van VWS aan de NZa zijn alle vormen van forensische zorg onder de reikwijdte van de beleidsregel innovatie gebracht.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top