HRM

FNV waarschuwt voor 'verstoorde leeftijdsbalans' ziekenhuizen

Volgens FNV Zorg & Welzijn is er een verstoorde leeftijdsbalans onder ziekenhuispersoneel. Ook is er een tekort aan gespecialiseerd personeel en geeft 67 procent van de verpleegkundigen aan dat er onvoldoende verpleegkundigen in huis zijn om patiënten goede zorg te kunnen bieden.

Dit blijkt uit de laatste zorgbarometer van Totta Research in opdracht van FNV, onder 2760 ziekenhuiswerknemers in heel Nederland. Eenderde van de medewerkers in de ziekenhuissector vindt dat er verhoudingsgewijs teveel ouder personeel is. Het probleem speelt vooral op de Spoedeisende hulp (SEH), Intensive Care (IC) en in de laboratoria.

Zo’n tweederde van de verpleegkundigen vindt dat er onvoldoende verpleegkundigen in huis zijn om de patiënten goede zorg te kunnen bieden. Bijna eenderde (27 procent) van alle respondenten geeft aan dat er te weinig specialistische kennis op de afdeling is. zegt Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: "Dit probleem wordt alleen maar groter als er niet snel wordt opgeleid tot gespecialiseerd personeel. Er moet ruimte zijn in de ziekenhuizen om voldoende stagiairs van zowel MBO- als HBO-opleidingen te laten instromen."

Generatiepact

FNV Zorg & Welzijn wil met de werkgevers afspraken maken over een 'generatiepact'. Merlijn: "Ouderen gaan dan een aantal uur per week minder werken, waardoor er 2500 nieuwe jongeren kunnen instromen in de ziekenhuisbranche. Daarmee behouden we specialistische kennis en kunnen we met gebruik van deze kennis de instromers laten doorstromen naar banen waarop hard mensen nodig zijn."

Volgens Merlijn zijn het vooral de HBO-opgeleide medewerkers die op een MBO-functie instromen, die ontevreden zijn. "Ze blijven te lang hangen in een baan onder hun opleidingsniveau omdat er onvoldoende kansen zijn om sneller door te ontwikkelen in een functie die past bij hun opleidingsniveau en de daarbij behorende salariëring." De vakbond wil met de werkgevers naast de afspraken over een generatiepact ook praten over loonsverhoging en een fatsoenlijke onregelmatigheidstoeslag.

Recent zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao Ziekenhuizen gestart. Ruim 190 duizend werknemers vallen onder deze cao. FNV Zorg & Welzijn wil goede afspraken maken over de hierboven genoemde onderwerpen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top