ACTUEEL

Verbeterpunten voor jeugdgevangenis De Hunnerberg

De taakuitvoering van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hunnerberg moet op een aantal punten worden verbeterd, zo oordeelt de Inspectie Jeugdzorg. Dan gaat het om onder andere het activiteitenprogramma, het afhandelen van klachten, agressiebeheersing en personeelsmanagement.

Het algemene oordeel over De Hunnerberg is wisselend, zo schrijft de Inspectie Jeugdzorg op 3 januari.  De samenvoeging in 2015 met twee andere rijksinrichtingen tot één organisatie heeft impact gehad op de medewerkers en daarmee op het primaire proces. Dit kwam ook naar voren kwam tijdens de inspectie in oktober en december 2015.

Agressie

De Hunnerberg is de laatste van in totaal 9 Justitiële Jeugdinrichtingen die door de Inspectie Veiligheid en Justitie, de Inspectie Jeugdzorg, IGZ en de Inspectie van het Onderwijs is doorgelicht. In veel inrichtingen zien de inspecties dat het niet lukt om binnen de gestelde termijn, in het eerste perspectiefplan, de informatie van school te betrekken. Ook bij De Hunnerberg is dit punt naar voren gekomen. Ook zien de inspecteurs vaak dat er problemen zijn met het rondkrijgen van de bezetting en het trainen van medewerker in het omgaan met agressie en geweld.

De Hunnerberg heeft in een weerwoord aangegeven dat het met de verbeterpunten aan de slag is gegaan.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top