ACTUEEL

Kabinet legt ontslagvergoeding aan banden

Er komt een verbod op ontslagvergoedingen voor bestuurders in de publieke en semipublieke sector die hoger zijn dan één jaarsalaris. De ministerraad heeft daar vrijdag op voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken mee ingestemd. Het besluit komt overeen met het advies van de commissie Dijkstal van mei 2009.

Terugvorderen

Het verbod moet deel gaan uitmaken van de Wet normering uit publieke middelen gefinancierde beloning topfunctionarissen, die nu in voorbereiding is. In tegenstelling tot Dijkstal wil het kabinet geen uitzonderingen op de regel dat bestuurders bij de overheid maximaal een jaarsalaris ontslagvergoeding meekrijgen. Als er toch sprake is van een hogere gouden handdruk, dan wordt het deel boven de norm teruggevorderd. Ook is het kabinet van mening dat in normale gevallen geen ontslagvergoeding past. Een compensatie voor het risico op ontslag hoort in de beloning van de bestuurders verdisconteerd te zijn.

Geen aftopping

Tegenover persbureau ANP maakte een woordvoerder van Ter Horst kenbaar dat de maximering van de ontslagvergoeding voor alle bestuurders in de publieke en semipublieke sector geldt, waaronder directeuren van zorginstellingen, scholen en woningcorporaties. De hoogte van het salaris speelt volgens de woordvoerder geen rol bij het vaststellen van een eventuele ontslagvergoeding. Een dergelijke inkomensgrens komt wel voor in een wetsvoorstel van minister Donner van Sociale Zaken voor aftopping van ontslagvergoedingen in het bedrijfsleven. Donner heeft met vakbonden en werkgevers afgesproken te regelen dat mensen met jaarinkomens vanaf 75 duizend euro maximaal één jaarsalaris meekrijgen bij ontslag.

Onrechtvaardig

De Raad van State heeft gewaarschuwd dat door het voorstel van Donner onrechtvaardige verschillen kunnen ontstaan. De Tweede Kamer buigt zich nu over het plan. Een Kamermeerderheid, waaronder ook regeringspartijen van CDA en PvdA, is kritisch. Maar CDA en PvdA hebben wel gezegd een akkoord tussen kabinet, werkgevers en vakbonden te respecteren als daarmee discussie over ontslagrecht opgelost is.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top