ACTUEEL

IC’s moeten acute psychiatrie verbeteren

Er moeten in de geestelijke gezondheidszorg speciale intensive care-afdelingen komen inclusief dito gespecialiseerd verpleegkundig personeel. Dat bepleiten branchevereniging GGZ Nederland en de landelijke vereniging voor psychiaters (NVvP) vandaag in de Volkskrant.

Incidenten

Aanleiding voor de oproep zijn geregelde berichten over tekortschietende kwaliteit van de intensieve ggz. Patiënten met acute psychoses worden geregeld aan hun lot over gelaten. Er wordt onnodig en te lang gesepareerd. Patiënten worden tijdens hun verblijf in de acute psychiatrie onheus bejegend, familieleden worden slecht geïnformeerd over de toestand van de patiënt en de toegankelijkheid van verpleegkundig personeel op verpleegafdeling laat te wensen over. Door deze combinatie van factoren treden soms ernstige incidenten op. Zo werd een afdeling van de Amsterdamse ggz-instelling Arkin vorig jaar tijdelijk gesloten nadat een patiënt in de isoleercel overleed.

‘Ondenkbaar’

Intensive care-afdelingen naar voorbeeld van de ziekenhuizen kunnen een antwoord bieden op deze problemen. Bij zulke afdelingen hoort ook een landelijke specialistische opleiding voor professionals in de intensieve zorg. “Bij een hartaanval is het ondenkbaar dat je in het ziekenhuis een verpleegkundige krijgt die alleen een basisopleiding heeft gehad”, zegt Berno van Meijel, lector GGZ verpleegkunde van Hogeschool INHolland in de Volkskrant. “Maar in de acute psychiatrie gebeurt dat wel. Er werken ook uitzendkrachten. Terwijl daar de zwaarste patiënten zitten.” “Er werken nu domweg te weinig en onvoldoende gespecialiseerde mensen bij de acute patiënten”, aldus NVvP-voorzitter Rutger Jan van der Gaag. Zo kunnen bijvoorbeeld landelijke kwaliteitseisen voor de intensieve zorg worden ontwikkeld, waardoor deze beter planbaar en toetsbaar wordt.

Voorschot

Met hun oproep voor een landelijk verbeterprogramma voor de intensieve psychiatrische zorg nemen de NVvP en GGZ Nederland een voorschot op de werkconferentie Intensive Care in de geestelijke gezondheidszorg, die donderdag 17 december wordt gehouden. De conferentie is op touw gezet door de Stichting Sympopna in samenwerking met het lectoraat GGZ-verpleegkunde/ School of Health van de Hogeschool INHolland en beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

4 april 2012

Gauw op naar de opname gesloten in Assen dan.Onheus bejegend worden is daar een understatement,wat een verschrikking is die afdeling!!!!Het afdelingshoofd schiet meteen in de pestmodus als een client een klacht indiend en personeel liegt er voor zijn eigen hachje,om te verbloemen dat ze mishandeld en onnodig gesepareerd hebben,zeer hardhandig en uit de hoogte zijn geweest,geen melding hebben gedaan van de separatie,geen juiste verslaglegging hadden gedaan... etc..Verschrikkelijk slecht wat daar allemaal gebeurd,en ggz drenthe an sich bleek een verschrikkelijk corrupte bende zonder 1 greintje fatsoen!!HEel veel gezondheidschade opgelopen door ggz drenthe (ASSEN)

Top