ACTUEEL

Advies: numerus fixus moet omhoog

De numerus fixus voor geneeskunde, het vastgestelde maximaal aantal studenten dat wordt toegelaten voor de studie, moet omhoog van 2850 naar 3100. Dat adviseert een speciale commissie, het zogeheten Capaciteitsorgaan, aan minister Ab Klink van Volksgezondheid.

Minder afhankelijkheid van buitenland

Volgens het orgaan moeten de komende jaren meer studenten worden toegelaten tot de studie om het aantal artsen op peil te houden. Volgens het adviesorgaan moet Nederland minder afhankelijk worden van artsen uit het buitenland en meer mensen uit eigen land opleiden. Ook haalt niet iedereen die de studie begint, de opleiding tot basisarts en wil niet iedereen daarvan doorleren voor specialistische functie. Dat moet bij de instroom worden gecompenseerd, aldus het orgaan.

Afschaffing numerus fixus

Roland Berger Strategy Consultants stelde afgelopen september dat de numerus fixus moet worden afgeschaft en dat het aantal opleidingsplaatsen omhoog moet om de stagnatie in de marktwerking, veroorzaakt door een tekort aan specialisten, te doorbreken. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) pleitte onlangs nog voor  afschaffing dan wel aanpassing van de numerus fixus. De beroepsvereniging van artsen KNMG is daarentegen voor het behoud van de numerus fixus.

Onduidelijkheid

Beroepsvereniging KNMG heeft bedenkingen bij het advies.  “We vragen ons af of de medische faculteiten meer studenten aan kunnen, of dat niet ten koste gaat van de kwaliteit van de opleiding, in het bijzonder het onderwijs tijdens de coschappen”, stelt KNKMG-voorzitter Arie Nieuwenhuijzen Kruseman in MedNet. “Van belang is verder dat de afgelopen jaren het aantal geregistreerde artsen is toegenomen, maar dat het aantal artsen dat actief is in de zorg afneemt, uitgedrukt in fte. Dit komt deels door toegenomen deeltijdaanstellingen. Ook is onduidelijk of het zorgveld meer artsen werk kan of wil aanbieden, zeker nu de bekostiging van de zorg onder druk staat.”

Onderzoek

In 2002 gaf het Capaciteitsorgaan ook al advies over een verruiming van de numerus fixus. “Het is nog niet bekend wat de gevolgen voor de arbeidsmarkt daarvan waren”, stelt Nieuwenhuijzen Kruseman. De KNMG pleit ervoor dat deze gevolgen eerst nader worden onderzocht voordat er een nieuwe verruiming wordt doorgevoerd.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top