ACTUEEL

Antwoord Van Rijn op manifest Borst en Gaemers komt later

Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) komt later dan toegezegd met een reactie op het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers. Dat schrijft Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer.

Begin december nam de Kamer een motie aan waarin Van Rijn werd gevraagd om voor 9 januari te reageren op het  manifest 'Scherp op Ouderenzorg'. In het manifest doen Gaemers en Borst een aantal voorstellen voor betere verpleeghuiszorg.

Kwaliteitskader

In zijn brief schrijft Van Rijn dat zijn antwoord is vertraagd door "noodzakelijke interdepartementale afstemming en besluitvorming over de kabinetsreactie op het manifest". Bovendien maakt het Zorginstituut Nederland in de loop van volgende week het nieuwe kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg bekend.

In hun pamflet pleiten Borst en Gaemers onder meer voor een bezettingsnorm, die voorschrijft hoeveel personeel er op verpleeghuisafdelingen minstens moet zijn. Afgelopen najaar bleek al dat voor zo’n algemene norm de handen niet op elkaar te krijgen waren in de sector.

Tijd

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) onderschreef eerder dat er goed en genoeg personeel in de ouderenzorg moet zijn. Van Rijn is het niet alleen met Borst eens over het feit dat er meer personeel nodig is, ook vindt hij dat er meer goede betrokken bestuurders moeten zijn, dat er goed contact en overleg met de familie over de zorg moet zijn, dat er minder tijd moet worden besteed aan papier en meer aan de bewoners.
De staatssecretaris plaatste wel de kanttekening dat het aantrekken van nieuw en beter opgeleid personeel tijd kost, evenals het schrappen van regels.

Gaemers en Borst wonnen voor het aanjagen van deze discussie de Machiavellisprijs.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top