Finance

Zestig banen op de tocht bij Vlietland

Bij het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam staan als gevolg van een reorganisatie zestig banen op de tocht. Het ziekenhuis probeert deze medewerkers binnen het ziekenhuis te herplaatsen. In januari moet duidelijk zijn hoeveel werknemers feitelijk boventallig zijn.

‘Op stoom’

De personele maatregelen maken deel uit van een hersteloperatie die er voor moet zorgen dat het noodlijdende Vlietland Ziekenhuis weer financieel gezond wordt. Volgens het ziekenhuis is deze operatie “volop op stoom”. Het aantal behandelde patiënten groeit in vergelijking met vorig jaar iedere maand, in november zelfs met zestien procent. Daarnaast probeert het Vlietland de extra capaciteit van het ziekenhuis optimaal te benutten. Zo opereert onder andere orthopedische kliniek Orthopedium in het Vlietland Ziekenhuis.

Bijgesteld

Dit neemt niet weg dat het ziekenhuis in verhouding tot het aantal behandelde patiënten nog teveel personeel in dienst heeft. Herschikking van het personeel is daarom noodzakelijk. In oktober voorzag het ziekenhuis nog dat tachtig medewerkers hun banen zouden verliezen. Dit aantal is nu naar beneden bijgesteld.

Van werk naar werk

Het ziekenhuis samen met de Ondernemingsraad en de vakbonden aan een sociaal plan gewerkt, waar een mobiliteitsbureau een onderdeel van vormt. Dit mobiliteitsbureau streeft ernaar om boventallige medewerkers van werk naar werk te herplaatsen, waarbij er nauw wordt samengewerkt met andere ziekenhuizen in de regio. Doel van het sociaal plan is de reorganisatie van het ziekenhuis de komende periode met grote zorgvuldigheid uit te voeren waarbij de personele gevolgen, waaronder mogelijk gedwongen ontslag, voor de werknemers zo veel mogelijk worden beperkt en hun belangen worden beschermd. Het Vlietland wil de hele reorganisatie voor 1 mei 2010 afronden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top