HRM

Tevredenheid medewerkers ouderenzorg is gedaald

Tevredenheid medewerkers ouderenzorg is gedaald

Medewerkers in de ouderenzorg ervaren een toegenomen werkdruk als gevolg van de hervormingen in ouderenzorg, de zwaardere zorgvraag van cliënten, de regeldruk en de noodzaak om nog efficiënter te werken. Het rapportcijfer dat zij hun werk geven, is gedaald van 7,5 naar een 7,2.

Dat blijkt uit de resultaten van de MedewerkerMonitor 2016, het jaarlijkse onderzoek onder 18 duizend medewerkers in de ouderen- en thuiszorg, onderdeel van de Benchmark Zorg van ActiZ.

Behalve dat zorgmedewerkers minder tevreden zijn, blijft ook de werkdruk stijgen. Dit geldt zowel voor hoger opgeleiden als voor lager opgeleide medewerkers. Daarnaast zijn er minder medewerkers in verpleeghuizen en de thuiszorg die hun werkgever aanbevelen bij familie en vrienden. Het meest zorgelijk noemt ActiZ het dat met name de 'vertrekbereidheid' (dus actief zoeken naar andere werkgever) onder jongeren toeneemt. Dit zorgt voor nog meer druk op de toch al krappe arbeidsmarkt.

Een groter aandeel medewerkers dan voorheen geeft aan actief op zoek te gaan naar een baan in een andere zorgorganisatie. Zij merken daarbij op dat de zorgorganisatie waar zij werken minder tijd vrijmaakt om veranderingen door te voeren. ActiZ noemt dit een "duidelijk signaal in relatie tot de ervaren werkdruk". Hierdoor hebben steeds minder medewerkers het gevoel hun werk goed te kunnen doen binnen de tijd die ze daarvoor hebben.

Belangrijk signaal

"Medewerkers geven hiermee een belangrijk signaal af", stelt Jacqueline Joppe, vicevoorzitter van ActiZ. "Als werkgevers in de zorg is het van cruciaal belang dat wij goed voor onze medewerkers zorgen. Niet alleen door oog te hebben voor hun problemen, maar ook door nogmaals de staatssecretaris van VWS, zorgkantoren en zorgverzekeraars op te roepen om te zorgen dat er reële tarieven worden betaald voor de ouderenzorg."

Door de lage tarieven die zorgverzekeraars nu betalen, lopen de resultaten bij zorgorganisaties terug, volgens Joppe, en moeten medewerkers "nog meer doen" binnen de tijd die ze voor cliënten hebben. Daardoor neemt de werkdruk toe. Bovendien kunnen veel zorgorganisaties door te lage tarieven niet of nauwelijks investeren in hun personeel, terwijl dat wel nodig is.

Keerpunt

Het is tijd voor een keerpunt, aldus Joppe. "Als we willen dat de hardwerkende en passievolle zorgmedewerkers in de ouderenzorg hun werk kunnen blijven doen, dan kunnen zorgverzekeraars niet wegkijken. Help onze medewerkers te helpen zorgen."

Uit het onderzoek blijkt dat desondanks de inzet van medewerkers goed blijft. Het onderdeel bevlogenheid (zinvol werk, trots op werk en plezier in werk) scoort nog steeds erg hoog, volgens ActiZ.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

10 januari 2017

"Ouderenzorg" is een containerbegrip. Er zijn grote verschillen in functies en beroepen, een ook qua context ( klinisch of thuis ). Het zou meer zeggen indien dit alarmerend cijfer gespecificeerd zou zijn. Wat wil Actiz hiermee bereiken? Aantrekkelijke zorgverlening voor professionals? Aantrekkelijke werkgever zijn? Dit alarmerend bericht komt boven op de stapel van recente berichten over ervaringen van mantelzorgers, Tweede Kamerleden, journalisten enz. De enige oplossing schijnt de "bel van de kassa" te zijn: meer inkomsten. Maar is dan duidelijk waaraan dat geld dan zou worden besteed? Aan de medewerkers?

Maaike Horsten

11 januari 2017

Dat lijkt helemaal waar Peter. Misschien dat Actiz mee kan denken in een meer reëele oplossing. Met de geldkraan opendraaien gaan we het niet redden, dat lijkt dweilen met de kraan open. Graag zou ik met alle zorgprofessionals werken aan een mentaliteitsomslag. Hierbij gaan we meer van zorgbeleidsbepalend, naar coach. En we sturen hierbij op vergroten van zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid gedefinieerd als de mate waarin een persoon in staat is zelf de regie te voeren over zijn leven EN in staat is zelfstandig te functioneren. Vanuit de thuiszorg blijkt bijvoorbeeld dat dit in eerste instantie het werkplezier van wijkverpleegkundigen vermindert, dit waarschijnlijk omdat het best lastig is om zo'n gedragsverandering en andere mentaliteit aan te leren. Echter na een jaar zie je dat de medewerkers veel tevredener zijn. Ze halen nog meer trots en voldoening uit hun werk, ze geven hun klanten echt wat mee. Onderzoek en pilots op dit vlag zijn in volle gang en ik hoop dat hierin in ieder geval voor een groot deel een voor iedereen wenselijke oplossing voor de werkdruk en ontevredenheid wordt gevonden.

Top