Finance

KansPlus noemt schuiven met Wlz-geld 'onaanvaardbaar'

KansPlus, het landelijk belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking, is ernstig verontrust door berichten over het verschuiven van geld dat bestemd is voor cliënten in de Wlz naar activiteiten in het sociaal domein. KansPlus vindt dit onaanvaardbaar en heeft staatssecretaris Martin van Rijn gevraagd maatregelen te nemen om dit oneigenlijke gebruik van geld tegen te gaan.

Recent meldde Skipr dat zorgaanbieders noodgedwongen Wlz-geld gebruiken om tekorten binnen het Wmo-domein als gevolg van lage gemeentelijke tarieven op te vangen. Terwijl gemeenten geld dat voor het sociaal domein bestemd is overhouden, wordt het gecreëerde tekort verhaald op mensen die behoefte hebben aan intensieve zorg, schrijft KansPlus in een brief aan Van Rijn.

Het belangennetwerk stelt dit al enige tijd te vermoeden op basis van geluiden van de leden: al langer hoort KansPlus dat op Wlz-locaties bezuinigd wordt met als argument dat dit een gevolg is van de ontwikkelingen in de Wmo. Onaanvaardbaar, vindt KansPlus, geld dat voor Wlz-zorg beschikbaar wordt gesteld moet worden besteed aan mensen die van de Wlz-zorg gebruik moeten maken. De organisatie verwacht dat Van Rijn maatregelen zal nemen om dit te waarborgen.

Geldstroom

Daarnaast vraagt KansPlus de staatssecretaris om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de hele geldstroom in de langdurige zorg en in het sociale domein. Het onderzoek zou zich moeten richten op vragen zoals: worden de collectief beschikbare middelen ook daadwerkelijk benut binnen het wettelijk kader waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld? En welke overwegingen gebruiken zorgkantoren en gemeenten als ze niet het volledig beschikbare bedrag inzetten bij de inkoop van zorg en ondersteuning?

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top