ACTUEEL

'Politici moeten zich uitspreken over keuzes voor de zorg'

Politici moeten durven zeggen wat wel en niet uit de publieke middelen betaald kan worden. Politieke leiders moeten zich uitspreken over concrete keuzes voor de zorg, stelt het actiecomité 'Het Roer Moet Om', ondersteund door kopstukken uit de zorg, onder wie voormalig AMC-bestuurder Marcel Levi en DSW-directeur Chris Oomen.

Politieke partijen missen de moed om eerlijk te zijn over de onvermijdelijke keuzes in de zorg, stelt het actiecomité. Ze houden de kiezer in de waan dat iedereen altijd en op elke leeftijd de allerbeste zorg kan krijgen. Concrete maatregelen voor grote zorgvraagstukken ontbreken in veel verkiezingsprogramma's. De zorg is 'chefsache', aldus het actiecomité.

"Gratis zorg bestaat niet, keuzes zijn onontkoombaar", stelt het comité. "Het is aan u, politieke leiders van Nederland, om zonder dralen kenbaar te maken waar uw partij voor staat. Rupsje-nooit-genoeg in verkiezingstijd en schraalhans in regering en parlement is kinderachtig. Verantwoorde keuzes houden de zorg toegankelijk en beheersbaar."

Deltaplan voor de zorg

Het actiecomité dringt aan op een deltaplan om de zorg in Nederland betaalbaar en toegankelijk te houden. Het comité vat 'noodzakelijke keuzes' samen in tien punten. Zo moeten politici benoemen wat wel en niet uit de publieke middelen betaald kan worden; moeten ze het "georganiseerde wantrouwen en de doorgeschoten controle van de bureaucratie voor patiënten en zorgverleners" stoppen; moeten politici het "dogma van 'eigen-regie' als excuus voor het onvoldoende leveren van zorg aan kwetsbaren" verlaten.

Verder roept het comité politici op om te bouwen aan de structuur en de zorginhoud overlaten aan de professionals en de uitvoering van de Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Wet langdurige zorg te repareren. Het comité onderstreept dat elke preventiemaatregel om de volksgezondheid te verbeteren futiel is zolang de overheid het roken niet uitbant. "De politiek moet het lef tonen om roken uit het publieke domein te verdrijven."

Kopstukken

De initiatiefnemers van de oproep zijn de vijftien huisartsen die eerder het manifest van de bezorgde huisarts schreven, in het kader van Het Roer Moet Om. Zij hebben de nieuwe oproep geschreven na input te hebben gevraagd uit het het brede zorgveld. Achter de oproep staan 21 kopstukken uit de sector. Behalve Marcel Levi en Chris Oomen betreft dit onder andere zorgondernemer Loek Winter, hoogleraar psychiatrie aan Maastricht UMC, Jim van Os, LHV-voorzitter Ella Kalsbeek, VvAA-voorzitter Gerlach Cerfontaine.

Het actiecomité Het Roer Moet Om, dat eerder succesvol actie voerde voor hervormingen in de huisartsenzorg, roept op tot een voortgaand publiek debat met de hele samenleving over de koers van de zorg. met als start het nationaal debat Politieke Keuzes in de Zorg, dat Het Roer Moet Om op 21 januari in Amsterdam organiseert. Alle lijsttrekkers zijn hier voor uitgenodigd.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top