ACTUEEL

Drinkende oudere zet opmars voort

Het aantal 55-plussers met drankproblemen blijft stijgen. Inmiddels is bijna één op de vier cliënten in de verslavingszorg een 55-plusser, in 1999 was dit nog één op de zeven.

Nieuwe cijfers

Een en ander blijkt uit nieuwe cijfers van de Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ) uit het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem. Telde het IVZ in 1999 nog 3500 oudere cliënten met alcoholproblemen binnen de verslavingszorg, in 2008 waren dit er meer dan 7500. Tweederde van die stijging vond plaats in de afgelopen 5 jaar.

Vergrijzing

De cijfers geven een licht vertekend beeld. Wordt rekening gehouden met de vergrijzing in Nederland, dan is de stijging iets minder, maar komt nog steeds neer op een stijging van bijna 100 procent. Stonden in 1999 nog van elke 10 duizend mannelijke 55-plussers vijftien personen ingeschreven bij de verslavingszorg voor alcoholproblemen, inmiddels zijn dit er 25. Bij de vrouwen gaat de stijging nog sneller: van vijf naar tien, een verdubbeling.

Protocol

Op grond van deze zorgwekkende signalen heeft het ministerie van Volksgezondheid het Partnership Vroegsignalering Alcohol gevraagd een protocol te ontwikkelen voor Spoedeisende Eerste Hulpafdelingen in ziekenhuizen. Dit protocol is vooral bedoeld voor het signaleren van alcoholproblematiek bij valincidenten. Maar ook bij andere klachten, die vaak samenhangen met overmatig alcoholgebruik, zoals maag- en darmklachten wordt doorgevraagd op het alcoholgebruik. Het protocol is ontwikkeld door het Trimbos-instituut en het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie. Met het protocol wordt momenteel geëxperimenteerd in twee Utrechtse ziekenhuizen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top