Vastgoed

Kwaliteit nieuwbouw onvoldoende gegarandeerd

De bouwkundige kwaliteit van nieuwbouw in de zorg is onvoldoende gewaarborgd. Dat concluderen de hoogleraren Joep Hubben en Jaap Sijmons in het rapport “Zorgbouw (z)onder toezicht?”. Zij adviseren daarom wettelijke waarborgen op te nemen in de Kwaliteitswet zorginstellingen.

Zelfregulering

Met de afschaffing van het bouwregime voor de zorg is in 2009 een einde gekomen aan de structurele toetsing vooraf van nieuwbouwplannen van zorginstellingen door het College bouw zorginstellingen. Hubben en Sijmons verbinden hieraan de vraag op of de bouwkwaliteit van nieuwbouw van zorginstellingen onder het nieuwe stelsel van zorgregulering voldoende is gewaarborgd. Hun stellige antwoord is nee.

Onvoldoende specifiek

Onder het nieuwe bouwregime is de zorg voor de kwaliteit ondergebracht bij de gemeente en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).  De gemeente toetst bouwplannen vooraf aan de zeer algemene normen van het Bouwbesluit 2003. Dit besluit is volgens Hubben en Sijmons echter onvoldoende specifiek om de specifieke vereisten voor zorggebouwen recht te doen. Bovendien heeft de minister aangegeven juist af te willen van het toezicht ex ante.

Wettelijke prestatie-eisen

De IGZ houdt achteraf toezicht op grond van de Kwaliteitswet zorginstellingen. Hubben en Sijmons concluderen dat heldere normen binnen het kader van deze wet ontbreken. Zij adviseren dit gebrek te ondervangen door de prestatie-eisen die het Bouwcollege tot 1 januari 2009 hanteerde, voor zover deze betrekking hebben op de bouwkundige kwaliteit, onder te brengen in een algemene maatregel van bestuur.

Houvast

Dit Besluit zorgbouwnormen zou de IGZ houvast verschaffen waar het aspecten als veiligheid, kwalitatieve functionaliteit, privacy en omgevingskwaliteit (‘healing environment’) betreft. Aspecten die betrekking hebben op aanbodsturing en de financiering van de bouwinvesteringen mogen wat de auteurs betreft uitdrukkelijk geen deel van het Besluit mogen uitmaken. Daarmee zou de overheid namelijk de grondbeginselen van het geliberaliseerde bouwregime ondergraven.
Het rapport “Zorgbouw (z)onder toezicht?” is op 15 december tijdens een symposium door de auteurs aangeboden aan minister Klink van Volksgezondheid.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

E.J Peekstok

22 december 2009

Het kan allemaal ook een stuk eenvoudiger:

- Stel vooraf heldere functionele eisen en leg performance criteria vast

- Kies voor een all-inclusive huuroptie met credits op de huurpenningen wanneer prestaties niet worden gehaald

- Laat aannemers/consortia daar hun aanbieding op baseren

- kies de partij waarin het meest vertrouwen is en die voldoende solvabel en liquide is om prestaties ook

- monitor als huurder na oplevering permanent real-time of beloofde prestaties ook worden gehaald en of gepleegd onderhoud voldoende is.Hoe? Kijk op: www.makemoresense.nl

Top