Finance

CDA wil zorgkosten met zes miljard drukken

Inkrimping van de AWBZ, versterking van het profijtbeginsel, beperking van de zorgtoeslag en een hogere eigen bijdragen. Dit zijn enkele van de maatregelen waarmee het wetenschappelijk instituut van het CDA zes miljard euro wil binnenhalen aan bezuinigingen in de zorg.

Houdbare overheidsfinanciën

De bezuinigingsvoorstellen maken deel uit van een breder pakket van maatregelen dat volgens het CDA nodig is om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. In het rapport “Op weg naar houdbare overheidsfinanciën” becijfert het wetenschappelijke instituut dat de overheid de komende jaren 36 miljard euro moet bezuinigen. De gezondheidszorg zou hier zes miljard euro aan moeten bijdragen.

Onverzekerbare zorg

De belangrijkste maatregel die het CDA voorstelt is een herijking van de AWBZ.  Alleen onverzekerbare langdurige verpleging en verzorging zou nog onder de AWBZ moeten vallen. Dit betekent dat er ook vaart moet worden gemaakt met het scheiden van wonen en zorg. Volgens het CDA is dit proces zo goed als stil gevallen.

Profijtbeginsel

Daarnaast bepleit het CDA een versterking van het profijtbeginsel. De zorgvrager krijgt dan groter belang bij een doelmatige behandeling. Het CDA wil ook elders meer financiële prikkels om de zorgvraag te temperen. Zo moeten er hogere eigen bijdragen komen. Ook wil het CDA eigen bijdragen voor de huisarts, de eerstelijns ggz en de spoedeisende hulp.  Bovendien zou de zorgtoeslag beperkt moeten worden tot de lagere inkomens . In 2010 krijgen naar verwachting om 6,1 miljoen huishoudens een zorgtoeslag. Een dergelijk aantal is volgens het CDA “ongewenst”.

‘Echte winst’

De “echte winst” in de zorg moet volgens het CDA komen van verbeteringen in het primaire proces. Het CDA denkt daarbij aan ondermeer versterking van de ketenzorg. De bekostiging moet meer gericht worden op de kwaliteit van de zorg en beschikbaarheid van voldoende zorg, niet op volume zondermeer. Innovatie moet aan dit proces een belangrijke bijdrage leveren. Denken vanuit de patiënt is volgens het CDA de sleutel tot productiviteitsverbetering in de zorgprocessen. Schattingen over de te bereiken productiviteitsverhoging zijn schaars, maar lopen uiteen van 18 tot 25 procent.  Alleen al ‘slimmer’ bouwen kan volgens het CDA de arbeidsproductiviteit in verpleeghuizen met naar schatting 10 procent worden verhoogd.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top