Tech

Kempenhaeghe kiest voor HiX van ChipSoft

Expertisecentrum Kempenhaeghe gaat alle cure- en careprocessen digitaal ondersteunen met één geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (EPD), HiX van leverancier ChipSoft. Daarmee speelt Kempenhaeghe naar eigen zeggen in op toekomstige ontwikkelingen waarbij de patiënt meer zelf doet vanuit huis en waarbij instellingen nauwer met elkaar en de patiënt samenwerken.

Kempenhaeghe biedt als expertisecentrum gespecialiseerde diagnostiek en behandeling aan volwassenen en kinderen met epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leerstoornissen. De zorg kenmerkt zich door het multidisciplinaire karakter en cure-care-grensoverstijgende zorgprocessen. Om die reden kiest Kempenhaege voor één geïntegreerd EPD dat de zorgprocessen integraal ondersteunt.

Met HiX beschikt iedereen die bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding van cliënten betrokken is altijd over de meest complete en actuele informatie. Bovendien kunnen cliënten straks met HiX veel meer online thuis inzien en ingeven. Nico Geurts, lid raad van bestuur Kempenhaeghe: "Dit draagt bij aan het vergroten van de regie van onze cliënten over hun zorgtraject." Kempenhaege verwacht het HiX begin 2019 in gebruik te nemen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top