Finance

Orde Medisch Specialisten ‘is klaar met minister Klink’

De Orde van Medisch Specialisten ‘is helemaal klaar met minister Klink’ en overweegt gerechtelijke stappen tegen zijn laatste voorstel om 137 miljoen extra te bezuinigen op medisch-specialistische zorg.

Vermeende budgetoverschrijding medisch specialisten

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) verzet zich tegen de aanvullende maatregel die minister Klink dinsdagmiddag 15 december heeft aangekondigd ‘inzake de vermeende budgetoverschrijding’ door medisch specialisten. “De minister komt plotseling, naast de al opgelegde korting van 375 miljoen euro, met een nieuwe maatregel van een generieke aanvullende korting van 137 miljoen euro per 2010. Juist nu de minister en de Orde nog met elkaar in gesprek zijn over de verbetering van de bekostigingssystematiek.”

‘Draconisch effect specialismen’

De Orde toonde zich dinsdag aan het eind van de middag verrast door een brief van minister Klink aan de Tweede Kamer. Daarin geeft de bewindsman aan dat hij heeft besloten heeft om per 2010 een extra korting van 137 miljoen euro door te voeren. “Dit betekent dat minister Klink in totaal 512 miljoen euro kort op het budget medisch-specialistische zorg. Het effect van deze extra generieke korting is voor alle specialismen draconisch. Een aantal specialismen zal onevenredig worden getroffen.”

Orde: na NZa nu minister Klink voor de rechter

De Orde wijst erop dat er al een rechtszaak loopt tegen de eerste maatregel van 375 miljoen euro. “De nu aangekondigde extra maatregel van 137 miljoen euro zal eveneens aan de rechter worden voorgelegd.  Het kan niet zo zijn dat vooral vrije beroepsbeoefenaren moeten opdraaien voor de rode cijfers van het ministerie van VWS, terwijl van een valide cijfermatige onderbouwing wederom geen sprake is. Deze maatregel is voor de Orde dan ook volstrekt onacceptabel.” De Orde beraadt zich over eventueel te nemen acties.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top