ACTUEEL

Alle zwangeren in Zuidwest-Drenthe krijgen dezelfde intake

Het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Zuidwest-Drenthe is gestart met een uniforme intake voor alle zwangeren met ingang van dit jaar. Dit houdt in dat iedere zwangere dezelfde uitgebreide intake krijgt bij een eerstelijns verloskundigenpraktijk.

Het VSV bestaat uit verloskundigenpraktijken en kraamzorgorganisaties in de regio rondom Hoogeveen, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Hoogeveen en gynaecologen en kinderartsen van Treant Zorggroep, ziekenhuislocatie Bethesda. Het VSV Zuidwest-Drenthe werkt al enige tijd samen met als doel de zwangere in de regio zo goed mogelijk te begeleiden. Zo bestaat er al langer een overleg van kinderartsen, gynaecologen, verloskundigen en kraamverzorgenden, waarin protocollen en zorgpaden aan bod komen en de samenwerking tussen de verschillende beroepsgroepen binnen de geboortezorg verder wordt uitgebreid.

Om elke zwangere in de regio dezelfde intake te laten krijgen, is dit plan uitgewerkt en is het VSV hiermee op 1 januari 2017 gestart. Iedere zwangere krijgt dezelfde vragen bij de intake en dezelfde voorlichting bij alle verloskundigenpraktijken die samenwerken met ziekenhuislocatie Bethesda. Indien nodig worden zwangeren na de intake doorverwezen naar een gynaecoloog. Na de bevalling zien ze dezelfde verloskundigen weer aan het kraambed.

Goede Start

Met de uniforme intake verbetert de zorg voor de zwangeren, verwacht het VSV Zuidwest-Drenthe. Het samenwerkingsverband beoordeelt met speciale vragenlijsten of er extra zorg of ondersteuning nodig is voor de desbetreffende zwangere. Dit loopt samen met het project 'Goede Start', waarin de deelnemers van het VSV ook participeren.

Goede Start heeft als doel om het (toekomstige) kind een goede start te geven. Zo zijn er tijdens de zwangerschap meerdere contactmomenten tussen de zwangere en de kraamverzorgende, verloskundige en gynaecoloog om te signaleren of er verbeteringen mogelijk zijn en of extra zorg noodzakelijk is.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top