ACTUEEL

Bussemaker steunt anti-bureaucratieplan Zorgstroom

Staatssecretaris Jet Bussemaker heeft positief gereageerd op plannen van de Zeeuwse thuiszorgorganisatie Zorgstroom om de bureaucratie in de zorg terug te dringen.

Minutenregistratie

Bestuursvoorzitter Léon Phernambucq van Zorgstroom deed eind oktober in een brief aan de staatssecretaris een aantal suggesties om de bureaucratie in de zorg terug te dringen. In een antwoord op deze brief deelt Bussemaker mede dat ze het Zorgstroomvoorstel om de kostenverslindende minutenregistratie, waarbij alle zorgverleners met een handcomputertje op pad gaan, graag wil vervangen door een nieuwe vorm van bekostiging. Ze onderzoekt de mogelijkheid van financiering op basis van Extramurale Zorg Pakketten. Thuiszorgklanten worden hiermee in een bepaalde klasse worden ingedeeld, die tevens uitgangspunt voor de vergoeding is.

Geld voor zorg

Phernambucq is blij met de reactie van de staatssecretaris. "Eindelijk lijkt er daadwerkelijk iets gedaan te worden aan het terugdringen van allerlei administratieve handelingen. Zorggeld moet aan zorg worden besteed en niet aan administratie. Graag zouden we een proef met ons idee, dat nu door de staatssecretaris wordt ondersteund, uitvoeren. We hebben hier al jaren om gevraagd. Eindelijk een staatssecretaris die eens door wil pakken", aldus Phernambucq.

Vereenvoudiging

De staatssecretaris is het ook met Zorgstroom eens dat de indicatiestelling verder moet worden vereenvoudigd. Ze schrijft daarover aan Zorgstroom: "Ik wil de bureaucratie terugdringen door het geven van vertrouwen aan de zorgprofessional en de zorgaanbieder. Ze hebben in de regel veel kennis over de cliënt. Dat geldt zeker voor de wijkverpleegkundige, die immers letterlijk bij mensen achter de voordeur komt en daardoor niet alleen bekend is met de cliënt, maar ook met diens leefsituatie. Door de wijkverpleegkundige een meer actieve rol te geven in het proces van indicatiestelling kan het mes aan twee kanten snijden: de cliënt kan eerder in zorg worden genomen, de zorg kan worden gecontinueerd en het aantal administratieve handelingen kan worden gereduceerd."

'Nadrukkelijk signaal'

Léon Phernambucq beschouwt de reactie van Bussemaker als een 'nadrukkelijk signaal naar de gemeenten'. "De staatsecretaris gaat over de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, waar verpleging en verzorging onder valt. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huishoudelijke zorg binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Daar zijn dezelfde bureaucratische uitvoeringszaken. Ik zou graag met de gemeenten in gesprek gaan om dat te versimpelen."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top