Finance

Eigen bijdrage langdurige zorg aan huis is gestegen

De eigen bijdrage voor langdurig gebruikers van zorg aan huis was in 2015 gemiddeld ruim 47 euro per zorgperiode van vier weken, 12 euro meer dan het jaar ervoor. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De eigen bijdrage voor zorg aan huis groeide in 2015 onder andere door de afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Door het afschaffen van deze korting zou bij gelijkblijvend zorggebruik de eigen bijdrage in 2015 met 50 procent stijgen. De gemiddelde stijging is uitgekomen op bijna 34 procent, onder meer doordat een deel van de gemeenten zelf een korting toepaste.

Gemeenten kunnen zelf bepalen of en voor welke inkomensgroepen ze deze korting toepassen. Naast het aanpassen van de eigen bijdrage kunnen gemeenten ook andere compenserende maatregelen treffen, zoals een financiële tegemoetkoming uit de Wet maatschappelijke ondersteuning of bijzondere bijstand. Deze maatregelen zijn niet meegenomen in de berekende eigen bijdragen.

Voor alleenstaanden met een inkomen onder 20 duizend euro zonder vermogen is de eigen bijdrage in 2015 procentueel gezien het meest gestegen, met 40 procent. Ze betaalden gemiddeld 5 euro meer per zorgperiode van vier weken dan in 2014. De hoogte van de eigen bijdrage voor langdurige zorg hangt af van zorggebruik, inkomen, vermogen, huishoudenssamenstelling en leeftijd. AOW-gerechtigde zorggebruikers betalen over het algemeen een hogere eigen bijdrage dan niet-AOW gerechtigden in dezelfde inkomensgroep. Een verklaring hiervoor is dat AOW-gerechtigde zorggebruikers gemiddeld meer zorg aan huis ontvangen.

Financieel maatwerk

Over het CBS-onderzoek schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer dat de “feitelijk betaalde eigen bijdrage” minder hoog is dan verwacht. Vanaf 2014 is de Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) komen te vervallen en zijn gemeenten verantwoordelijk voor het compenseren van minima en chronisch zieken. Zij dienen hun inwoners waar nodig met financieel maatwerk te steunen.

Van Rijn: "Het kabinet heeft al 50 miljoen euro extra uitgetrokken voor het verlagen van de eigen bijdrage Wmo. Uit dit onderzoek haal ik twee signalen. Eén: gemeenten compenseren minima en chronisch zieken voor zorgkosten. Twee: mede omdat 2015 een overgangsjaar was, is het van belang de eigen betalingen te blijven volgen."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top