Tech

Koraal Groep kiest voor ECD van Unit4 Cura

Koraal Groep gaat het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) van Unit4 inzetten voor cliëntcentrale zorg. De implementatie van Unit4 Cura start in 2017 zodat de hele organisatie vanaf 2018 met de oplossing kan werken.

Koraal Groep is het overkoepelende orgaan voor meer dan tien stichtingen in Brabant en Limburg. De circa drieduizend medewerkers bieden advies en ondersteuning aan mensen met een ernstige lichamelijke, verstandelijke en/of psychosociale beperking op het gebied van jeugdzorg, gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs en arbeidsbemiddeling. Elke stichting heeft zijn eigen karakter en specialisme. Door de complexiteit die deze organisatievorm met zich meebrengt, is er de behoefte om de verschillende processen binnen de stichtingen met elkaar op één lijn te brengen en met één digitaal dossier te werken.

Het hiervoor gekozen zorgsysteem moet het gezamenlijk werken makkelijker maken, meerwaarde bieden voor cliënten en hun familie, maar ook toekomstbestendig zijn bij eventuele veranderingen in de wet- en regelgeving. Een vereiste was met name het eenvoudig delen van behandelplannen met verwanten van cliënten en andere zorgverleners én het in real-time en adequaat melden van incidenten. Uit een door Koraal Groep uitgevoerde zogenaamde fit-gap analyse bleek dat de oplossingen van Unit4 het beste aansluiten op de behoeftes van de organisatie.

Één cliënt, één plan, één dossier

"De oplossingen van Unit4 passen het beste bij onze visie: één cliënt, één plan, één dossier,” aldus René Kocken van Koraal Groep. "We zijn ervan overtuigd dat cliënten en/of verwanten eigenaar moeten worden van het dossier en niet de zorgverlener. Uiteindelijk moeten zij zelf kunnen bepalen wat ze willen delen met andere zorgverleners en welke behoeftes ze hebben. Op die manier komen we samen met de cliënt en/of diens familielid tot een nog beter behandelplan en krijgt de cliënt nog meer zorg op maat."

Het bijkomende voordeel van deze manier van werken, is dat zorg efficiënter en gerichter kan worden ingezet. Bovendien wordt de verleende zorg nauwkeurig op een centraal punt geregistreerd. Hierdoor zijn alle betrokken partijen te allen tijde op de hoogte van de verleende zorg en kunnen behandelplannen hierop worden afgestemd en, indien nodig, bijgesteld.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top