Finance

CZ en Sociaal Hospitaal helpen gezinnen met schulden

CZ en de maatschappelijke onderneming Sociaal Hospitaal gaan de komende vijf jaar 250 gezinnen met problemen helpen, te beginnen met de overname van hun schulden door de zorgverzekeraar. Dat moet de 4,75 miljoen euro schelen op de kosten voor hulpverlening die nu voor zogenoemde multiprobleemgezinnen in Den Haag wordt ingezet.

In Den Haag wonen 3.200 multiprobleemgezinnen. Deze gezinnen kampen met meerdere problemen tegelijk, zoals schulden, armoede en psychische en andere gezondheidsproblemen. Uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat de kosten van een multiprobleemgezin gemiddeld zo'n 100 duizend euro per jaar bedragen.

Regie

Het project Sociaal Hospitaal moet 250 gezinnen weer de regie in handen te geven om hun situatie voor de langere termijn te verbeteren. Schulden kunnen verstrekkende invloed hebben op de gezondheidssituatie van een gezin. Daarom is het wegwerken van schulden als eerste stap opgenomen in de samenwerking met CZ.

Alternatieve financiering

Sociaal Hospitaal is tot stand gekomen via nieuwe vorm van financiering van zorg- en welzijnsprojecten, de Health Impact Bond (HIB). Dit is een prestatiecontract waarbij een private investeerder – in dit geval zorgverzekeraar CZ - de interventie financiert. De maatschappelijk onderneming Sociaal Hospitaal die het plan uitvoert, wordt afgerekend op het behalen van vooraf vastgestelde resultaten. Als deze resultaten worden behaald, betaalt de gemeente Den Haag de private investeerder met een bescheiden rendement terug vanuit de gerealiseerde besparingen. Dergelijke alternatieve financiering wordt ook door minister Schippers van Volksgezondheid aangemoedigd.

Het maatschappelijke initiatief Society Impact heeft als intermediair en matchmaker met alle partijen deze HIB mogelijk gemaakt. ING en PGGM zijn financiële (kennis)partners.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Rob Burgering

27 januari 2017

Goedemiddag,

Ik vind het geweldig wat u doet. Ik doe hetzelfde alleen zonder een investeerder. Ook in de regio den Haag en Rotterdam.
Ik werk met ex-verslaafden in Amsterdam, den Haag en Rotterdam.
Zorg voor werk en re-integratie.
Deze mensen kosten 120.000 euro per jaar en nu nog maar twee jaar 40.000 euro.
Daarna zijn ze vol aan het werk. Ik zorg voor werk, inkomen, huis etc zodat ze zich weer volwaardig voelen.
Wil heel graag met u van gedachte wisselen zodat we wellicht wat aan elkaar hebben.
Het gat niet alleen om de schulden maar ook om een goede toekomst met structuur en zich volwaardig mens voelen
Mijn nummer is 06-52511385

Vriendelijke groet

Rob. Burgering

Jan Alberts

27 januari 2017

van premiegeld, of uit andere bron?

Wil

6 april 2017

Hoewel dit systeem qua uitvoering goed is doordacht. zijn hier kritische opmerkingen over te plaatsen.
Ons zorg systeem is goed, krom qua DOT (oude DBC's) en is dit weer een lapmiddel op het kromme financiering van het (oude) perverse zorgsysteem.

Ook met de HIB wordt de eigen invulling van de burger ontnomen.
Het is niet de zorgverzekeraar die betaalt, maar de consument die straks via de zorgverzekeraar de rekening moet betalen aan de investeerder.

Ons zorg systeem is sociaal zonder dat er iets tegenover staat, er zijn geen prikkels ingebouwd tegen roken, slechte voeding, weinig bewegen en valpreventie. Solidariteit dient wederkerig te zijn.

Dit lijkt weer op een "Paarse krokodil"!

Laten we de koe bij de horens pakken, i.p.v. bij de staart.

Het zou beter zijn om inspirerend te werken naar de gezonde maatschappij met een zorgsysteem dat ons gelukkiger en gezonder houd om een gezonde leefstijl na te streven met gezonde prikkels evt. Financiele prikkels voor individuen.

Inspirerende plannen geeft gemotiveerde volgers.

Top