ACTUEEL

Professional wordt vergeten bij zorg op afstand

Zorginstellingen zien de professional over het hoofd bij de introductie van zorg op afstand. De mogelijkheden van digitale zorgverlening worden daardoor onvoldoende benut. Dat concludeert het Nationaal Instituut voor ICT in de Zorg (Nictiz).

Cultuuromslag

Een en ander komt naar voren uit het rapport ‘Zorg op afstand, het perspectief van de zorgprofessional  in de langdurige zorg’. Het Nictiz constateert dat instellingen wel oog hebben voor het culturele aspect van zorginnovatie, maar onvoldoende rekening houden met de praktische kant van de zaak, met name waar het de noden van de professionals betreft. “Zorginstellingen en landelijke brancheverenigingen besteden veel aandacht aan de noodzakelijke cultuuromslag”, aldus het Nictiz. “Maar zorgprofessionals ervaren soms dat zij te weinig tijd hebben om de veranderingen door te voeren.”

Opleiding

De kritiek van Nictiz richt zich ook op opleiding en training. Zorg op afstand is nog geen onderdeel van (basis)opleidingen voor zorgprofessionals in de care, terwijl dit wel noodzakelijk is. Ook is meer aandacht nodig voor standaardisatie, omdat nu vaak niet duidelijk is welke standaarden wanneer moeten worden toegepast. Bovendien wordt er te weinig gedaan met gedeelde kennis. Instellingen nemen wel een kijkje in elkaars keuken, maar doen vervolgens niets met de zo gewonnen inzichten. Nictiz vindt tevens dat zorg op afstand onvoldoende geïntegreerd is in het reguliere zorgproces. Zorgprofessionals zien zorg op afstand daarom nog niet als onderdeel van hun werk.

Techniek

Naast organisatorische mankementen ziet het Nictiz ook talloze technische problemen. Zo voldoen applicaties of producten wel in een testomgeving, maar vertonen ze in productie veel storingen. Ook sluiten ze niet aan op de werkprocessen en als ze dat wel doen, zijn ze vaak moeilijk in de praktijk te gebruiken.  Daarbij komt dat ICT-kennis binnen zorgorganisatie beperkt aanwezig is. Gebruikers met vragen krijgen daardoor nul op het rekest. Bovendien zijn zorgorganisaties hierdoor met handen en voeten gebonden aan de leveranciers.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

van Doorn

18 december 2009

Eindelijk, het wordt erkend! Techniek, beleid, veranderingen, het werkt alleen als de gebruikers, dienstverleners en afnemers van diensten, het voordeel voelen en bewust bekwaam zijn om de techniek toe te passen.

Met 'Zorg voor elkaar' is dit een belangrijke doelstelling. Bevorderen van de ICT ontvankelijkheid.

Het zou mooi zijn als het rapport van Nictiz aanzet tot cultuurverandering om in de mensen in de uitvoering te gaan investeren. Dat is goed voor deze waardevolle groep werkers in de zorg en het is goed voor de werkelijke implementatie van beschikbare technologie.

Meer over 'Zorg voor elkaar' is te vinden op www.casemanagementgroep.nl en in het boek'Nieuwerwets, verbindend werken, (BSL ISBN 978 90 313 6332 2)

Top