ACTUEEL

'Wmo-gebruikers zijn positief over dienstverlening gemeenten'

Uit een onderzoek naar de ervaringen van mensen die gebruik maken van zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) komt een positief beeld naar voren, volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

354 Gemeenten vroegen in 2016 meer dan 85 duizend mensen naar hun ervaringen met ondersteuning vanuit de Wmo. "De meeste mensen wisten waar ze naartoe moesten met hun hulpvraag, werden snel geholpen, voelden zich serieus genomen en vinden dat ze samen met de medewerker naar oplossingen hebben gezocht." Volgens de VNG oordeelt tussen de 70 en 80 procent van de deelnemers positief hierover (eens of helemaal eens).

"Het rechtvaardigt de conclusie dat gemeenten niet alleen de transitie van AWBZ naar Wmo zorgvuldig hebben uitgevoerd, maar ook dat zij de uitvoering van de nieuwe Wmo voor zowel oude als nieuwe cliënten steeds beter op orde krijgen", stelt brancheorganisatie VNG. Wel zijn er nog verbeterpunten, met name omtrent de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuner: slechts iets meer dan een kwart van de respondenten zegt hiervan gebruik te kunnen maken.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

V. Valk

3 februari 2017

Het is maar net wie er aan welke kant van de (keuken)tafel gevraagd wordt naar de ervaringen.

Top