Finance

'VVT-instellingen bevinden zich in zorgwekkende situatie'

'VVT-instellingen bevinden zich in zorgwekkende situatie'

De helft van de top-10 organisaties in de VVT-sector staat financieel onder druk. De zwaardere, intramurale zorgverlening loont financieel nauwelijks, het beste presteren de zorgorganisaties die minder complexe zorg met verblijf aanbieden. Dit blijkt uit een benchmark van Adstrat van de jaarrekeningen van de tien grootste thuiszorgorganisatie in Nederland.

Volgens Adstrat is de financiële situatie onder grotere zorgorganisaties "niet florissant". Uit de benchmark komt naar voren dat maar liefst vier à vijf van de tien organisaties in de benchmark zich financieel in een zorgwekkende situatie bevonden in 2015, het jaar waarop Adstrat zich baseert. Het bedrijf verwacht dat het beeld over de financiën vorig jaar niet is gewijzigd en noemt de vooruitzichten voor 2017 "niet veel anders".

Belangrijke aandachtsgebieden voor de grote zorgorganisaties zijn het bedrijfsresultaat, de schuldsituatie en de liquiditeitspositie. Gemiddeld bedraagt het bedrijfsresultaat 0,9 procent. Drie van de tien grotere zorgorganisaties schreven rode cijfers. Als voorzieningen worden genormaliseerd, lijdt zelfs de helft verlies, waaronder Careyn, Laurens, Amstelring en Aafje.

Betere financiële huishouding

De benchmark laat zien dat de zorgaanbieders die het goed doen, vooral een betere financiële huishouding hebben door minder vastgoed en daarmee lagere huisvestingslasten, rentekosten en schulden. De best presterende organisatie is Buurtzorg Nederland, dat een bedrijfsresultaat van 3,6 procent heeft en schuldenvrij is.

De totale schuld van de top-10 bedroeg 490 miljoen euro met 21 miljoen aan rentelasten. Twee zorgorganisaties waren schuldvrij. De top-10 thuiszorgorganisaties, waaronder Careyn, Buurtzorg en Kwadrantgroep, realiseerde in 2015 een omzet van gezamenlijk 2,5 miljard euro en boden circa 35 duizend voltijdsbanen.

De resultaten van de organisaties liggen ver uit elkaar. Gemiddeld bedroeg het bedrijfsresultaat weliswaar 0,9 procent, maar de bandbreedte varieerde van -7 procent en 3,6 procent. Gemiddeld realiseerde een VVT-organisatie een operationeel rendement van 2,8 procent.

Verschillen

"De thuiszorgsector bevindt zich al jaren in een turbulente omgeving met veranderingen in onder meer financiering en vergoedingen die impact hebben op de financiële performance", schrijft Adstrat in een toelichting. De uitkomsten maken duidelijk dat de verschillen in de financiële positie groot zijn. Daarbij variëren de instellingen sterk in hun dienstenmix met complexere, intramurale zorg en lopen de kostenstructuur en schuldpositie aanmerkelijk uiteen.

Gérard Brockhoff, partner bij Adstrat: "Opvallend in de benchmark is dat aanbieders van lichtere zorg financieel gezonder zijn dan meer intramurale zorgverleners. Hoe zwaarder de zorg, hoe zwakker de bedrijfsperformance. Klaarblijkelijk kunnen de hogere intramurale tarieven steeds minder de hogere personeels- en huisvestingslasten van verblijf compenseren. Een duurzaam gezonde financiële positie vereist betere marges voor zwaardere zorg door een verdere portfolio- en tariefoptimalisatie en kostenbesparing."

Volgens Adstrat onderstreept de benchmark "wederom" dat veelgebruikte benchmarkgemiddelden voor de zorgsector kritisch moeten worden bekeken en dat op organisatieniveau rekening moet worden gehouden met het businessmodel met het diensten- en vastgoedportfolio. 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Paul Witteman

6 februari 2017

InoCare lost onder andere deze problemen op. Daarom groeit zij als kool.
Al jaren stevenen we in Nederland af op deze onbalans tussen baten en kosten. Het lukt veel zorgorganisaties structureel niet om hun kosten onder controle te krijgen. Uiteindelijk zijn patiënten/cliënten hier de dupe van. De conclusie is dat de kwaliteit van zorg hieronder lijdt.

InoCare heeft geanticipeerd op deze uitdagingen, door vanaf 2012 te werken aan een oplossing die niet kosten-verslindend is. De nadruk is helaas komen te liggen op de kantoren waar allerlei afdelingen met teamleiders, managers, ondersteuners en externe experts erg druk zijn. Druk met elkaar, druk met processen, systemen, protocollen, software en vooral druk met registratie. En dat kost tijd, veel tijd. En tijd is geld waardoor de kosten van de bedrijfsvoering elk jaar onnodig stijgen. InoCare start weer bij de kern. InoCare helpt mensen die mensen helpen en dat zijn zorgverleners.

Kortom, wij kunnen ons volledig vinden in de conclusie van Adstrat. Een betere financiële positie begint bij betere marges, een geoptimaliseerd portfolio en rigoureuze besparingen in bedrijfskosten. Dit is precies wat InoCare biedt aan diensten. Wij helpen zorgorganisaties met optimalisatie van hun businessmodel, het doorberekenen van de zorg- en vastgoedexploitatie en het herstructureren van de bedrijfsvoering. Op deze manier creëren we slimme en financieel gezonde zorgorganisaties. Zo is er (eindelijk) geld beschikbaar om te investeren in de patiënt en kunnen artsen zich weer focussen op hun vak. InoCare regelt de rest: goed en tegen fors lagere kosten voor de bedrijfsvoering. Een recent voorbeeld hiervan is Reumazorg Zuid West Nederland, een specialistisch reumacentrum. Solide financiële resultaten gaan hier hand in hand met stijgende arts- en patiënttevredenheid.

Top