ACTUEEL

Robbert Huijsman wordt programmaleider dementiezorg

Robbert Huijsman gaat aan de slag als programmaleider van 'Dementiezorg voor elkaar' bij Vilans. Dit is het landelijke praktijkverbeterprogramma van het Deltaplan Dementie dat Vilans in opdracht van het ministerie van VWS uitvoert in een consortium met Movisie, Nivel, Pharos en het Trimbos-instituut.

Robbert Huijsman is reeds projectleider van het landelijke ‘Actieplan casemanagement dementie’. Dit werk zet hij de komende maanden voort, naast zijn rol als programmaleider van het praktijkverbeterprogramma. Daarnaast is hij als bijzonder hoogleraar Management & Organisatie van Ouderenzorg verbonden aan het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eerder was Robbert Huijsman onder meer werkzaam als senior manager Kwaliteit en Innovatie bij Zilveren Kruis (Achmea) en directeur van het Kennisinstituut Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg, is al via diverse programma's en projecten betrokken bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen met dementie. Het programma Dementiezorg voor elkaar - onderdeel van het Deltaplan Dementie - ondersteunt samenwerkingsverbanden van professionals die betere samenwerking willen realiseren met betrekking tot dementiezorg. Dit willen zij omdat mensen met dementie en hun naasten goede zorg en ondersteuning nodig hebben, passend bij hun wensen en behoeften.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top