ACTUEEL

RIBW-cliënten verlangen meer zorg

Ggz-cliënten in beschermende woonvormen  hebben een grotere zorgbehoefte dan hun begeleiders inschatten. Met name op het gebied van lichamelijke gezondheid en de bijwerking van de medicatie bestaat een grote onvervulde zorgbehoefte. Dit blijkt uit onderzoek van het Rob Giel Onderzoekcentrum in opdracht van de RIBW Alliantie.

Ernstige problematiek

Uit het zogeheten Utopia-onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de cliënten van een RIBW kampt met ernstige tot zeer ernstige problematiek. Daarmee komt de RIBW-populatie overeen met cliënten die opgenomen zijn op verblijfsafdelingen in psychiatrische instellingen. Het gaat voornamelijk om psychiatrische problemen die leiden tot lichamelijke problemen, beperkingen ten aanzien van het dagelijks functioneren en dagbesteding.

‘Onvervulde zorgbehoefte’

De onderzoekers constateren dat de psychiatrische diagnose op zichzelf weinig zegt over het functioneringsniveau.
Alleen in het geval van een persoonlijkheidsstoornis of  een vorm van verslaving heeft dit direct een negatieve invloed op het functioneringsniveau. Het functioneringsniveau van RIBW-cliënten blijkt significant samen te hangen met het aantal zorgbehoeften dat zij hebben. Cliënten formuleren meer dan de begeleiders onvervulde zorgbehoefte op het gebied van lichamelijke gezondheid en bijwerkingen van medicatie. De signalering van begeleidingsbehoefte bij psychisch welbevinden, gezelschap en intieme relaties komen wel overeen.

Maatschappelijke participatie

Het functioneringsniveau van RIBW-cliënten wordt ook sterk beïnvloed door factoren die samenhangen met het opleidingsniveau en de financiële positie. Een grote groep RIBW-cliënten is niet in het bezit van een zogenaamde startkwalificatie, waardoor er geen uitzicht is op vast betaald werk. Het netto-inkomen van RIBW-cliënten is laag, waardoor ongeveer een derde van de cliënten moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen. Dit alles heeft grote invloed op de maatschappelijke participatie van RIBW-cliënten.
Voor het Utopia-onderzoeken hebben de onderzoekers ruim 800 RIBW-cliënten gevolgd. Niet eerder werd in Nederland op een dergelijke schaal onderzoek gedaan naar de behoeften van RIBW-cliënten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top