ACTUEEL

Bestuurders mogen meekijken bij visitaties

Ziekenhuisbestuurders krijgen vanaf volgend jaar inzage in de uitkomsten van intercollegiale toetsing onder medisch specialisten. Volgens de Orde van Medisch Specialisten is het ter beschikking stellen van de resultaten van kwaliteitsvisitaties “een unieke stap in Europa”.

Structureel handvat

Kwaliteitsvisitaties zijn een vast onderdeel van het medisch specialistisch kwaliteitsbeleid. Kwaliteitsvisitaties hebben als doel de kwaliteit van een praktijk of maatschap in een ziekenhuis te evalueren en continu te verbeteren. Deelname is verplicht in het kader van herregistratie van medisch specialisten. Inzage in de uitkomsten was dat tot op heden niet, maar in de praktijk delen gevisiteerde maatschappen al regelmatig de conclusies en aanbevelingen van de visitatieverslagen met hun raad van bestuur en stafbestuur. Met het besluit van de Orde krijgen de raden van bestuur en stafbesturen structureel een handvat om hun verantwoordelijkheden inzake de kwaliteit van zorg waar te maken.

Verantwoordelijkheid

Rond de diffuse verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg is recentelijk veel ophef geweest. Medisch specialisten zijn primair verantwoordelijk voor de medisch specialistische zorg, maar de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de geleverde zorg ligt bij de raad van bestuur. Door gebrek aan informatie hadden bestuurders moeite deze verantwoordelijkheid waar te maken. Naar aanleiding van ettelijke incidenten rond falende medisch specialisten constateerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in november dat de verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid in de zorg op alle niveaus te vrijblijvend is. Volgens de Orde nemen de medisch specialisten met het beschikbaar stellen van de visitatieverslagen nu actief hun verantwoordelijkheid voor een betere kwaliteit van zorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top