ACTUEEL

Gehandicapten positief over wonen in de wijk

Gehandicapten zijn zeer positief over het zelfstandig kunnen wonen in kleinschalige projecten met zorg. Vooral het wonen in reguliere woonbuurten wordt als zeer positief ervaren en geeft kracht. Dit blijkt uit onderzoek naar de woonbeleving mensen met een handicap  in opdracht van woningbouwvereniging Patrimonium.

Landelijk debat

Landelijk is er veel discussie over de wenselijkheid om verstandelijk gehandicapten niet in de beschermde omgeving van een instelling, maar in gewone buurten te huisvesten. De bedenkingen rond vermaatschappelijking worden verder gevoed door het debat over bezuinigingen in de AWBZ. Hierdoor wordt het moeilijker om kleinschalige projecten in buurten en wijken te financieren. Volgens woningbouwvereniging Patrimonium in Veenendaal is de stem van de doelgroep in dit debat nooit te horen geweest. Reden om samen met Stade Advies uit Utrecht en deskundigen van de universiteit, gemeente en zorginstellingen onderzoek te doen naar de woonbeleving van gehandicapten.

Eenduidige uitkomsten

De belangrijkste onderzoeksvraag was in hoeverre woonprojecten een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het bestaan van de bewoners leveren. De uitkomsten zijn volgens Patrimonium eenduidig positief. De meeste bewoners tevreden zijn over hun leven en hun woonsituatie. Bewoners met lichte handicaps onderstrepen dat ze zich midden in de wijk voelen staan. Specifieke pluspunten zijn de kleinschaligheid en hiermee de huiselijkheid, de mogelijkheid om –naar eigen wens en mogelijkheden- zelfstandig te functioneren en een gewoon wijkbewoner te zijn. De projecten zijn door de situering in de wijk bovendien laagdrempeliger voor vrijwilligers, familie en vrienden.

Slaagkans

Uit het onderzoek komen ook een aantal factoren naar voren die van belang zijn voor de slaagkans van de projecten. De situering midden in de wijk is belangrijk, waarbij met name de nabijheid van voorzieningen van belang is. Ook moet het project via een veilige route te bereiken zijn. Daarnaast is het belangrijk dat de gemeenschappelijke ruimtes voldoende groot zijn, zeker wanneer de bewoners minder zelfredzaam zijn.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top