ACTUEEL

Leidraad stimuleert medisch onderzoek bij ouderen

Het Radboudumc heeft in opdracht van het ministerie van VWS een leidraad opgesteld die het medisch-wetenschappelijk onderzoek bij ouderen moet bevorderen. Dergelijk onderzoek levert momenteel te weinig kennis op voor de ouderenzorg.

De aanbevelingen in de leidraad geven onder meer antwoord op vragen rond deelname van wilsonbekwame ouderen, de rol van naasten en mantelzorgers en ethische vragen rond de belasting van ouderen met onderzoek. Met de praktische tips hopen de opstellers van de richtlijn ervoor te zorgen dat meer ouderen deelnemen aan onderzoek, de uitval tijdens het onderzoek wordt verlaagd en dat ouderen meer invloed krijgen op de uitvoering van het onderzoek.

Urgent

De noodzaak van medisch-wetenschappelijk onderzoek bij ouderen wordt steeds urgenter. Het aantal ouderen in Nederland neemt toe en daarmee ook zorg voor mensen met toenemende kwetsbaarheid, meervoudige ziektelast en afnemende levensverwachting. De wetenschappelijke kennis waar deze zorg op is gebaseerd komt echter grotendeels van onderzoek onder jonge volwassenen. Het blijkt in de praktijk problematisch om kwetsbare ouderen te laten deelnemen aan onderzoek. Vanwege de hoge diversiteit van de doelgroep en het veelvuldig voorkomen van meerdere ziektes naast elkaar, is het daarnaast lastig om algemeen geldende conclusies uit het onderzoek te kunnen trekken.

Om ouderen meer bij onderzoek te betrekken, stelden het Radboudumc, het Ministerie van VWS en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie de ‘Leidraad voor medisch-wetenschappelijk onderzoek bij ouderen’ op. Deze wordt gepresenteerd tijdens de Nationale Geriatriedagen op 9 en 10 februari in Den Bosch

 

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top