ACTUEEL

Friese ziekenhuizen zorgen samen voor kwetsbare ouderen

Ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen en Antonius Ziekenhuis in Sneek gaan samenwerken op het vakgebied Klinische Geriatrie. Met de samenwerking willen de twee ziekenhuizen een optimaal behandelaanbod creëren voor kwetsbare ouderen die tweedelijnszorg nodig hebben.

"Zorg voor deze patiënten vereist een optimale coördinatie tussen diverse vakgebieden”, zegt Joost Wijnbergen, manager Zorg van het Antonius Ziekenhuis. “Door toename van zowel het aanbod als de complexiteit vormt het vakgebied Geriatrie een steeds belangrijkere rol.” Door samenwerking profiteren Antonius en Tjongerschans van elkaars sterke kanten en ontstaat er een continu, kwalitatief goed aanbod in twee grote regio's.

Als onderdeel van de operatie wordt de vakgroep Geriatrie van ziekenhuis Tjongerschans uitgebreid. De vakgroep bestaat nu uit zes geriaters, waarvan een deel werkzaam is in zowel het Antonius Ziekenhuis als in Tjongerschans.

Daarnaast werken de ziekenhuizen in zowel de regio Heerenveen als Sneek intensief samen met huisartsen, de ziekenhuizen, de ouderenzorg en de thuiszorg, met als doel om de zorg voor de kwetsbare oudere dichtbij de patiënt  -liefst in de thuissituatie- te organiseren. Eventuele ziekenhuiszorg in zowel in Heerenveen als in Sneek geboden worden, net als poliklinische geriatrische zorg. In geval van opname voor de klinische geriatrie, is Tjongerschans de aaangewezen locatie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top