ACTUEEL

Klink verbindt omzetbeperking aan vrije prijzen

Minister Klink van Volksgezondheid is voornemens de introductie van prestatiebekostiging voor ziekenhuizen te verbinden aan een begrenzing van de omzet. De ziekenhuizen zijn kritisch over de mogelijke omzetbeperking.

NZa-advies

Ziekenhuizen kunnen vanaf 2011 voor de helft van hun behandelingen met zorgverzekeraars gaan onderhandelen over de prijzen. Klink volgt hiermee het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Momenteel is circa dertig procent van het medisch behandelaanbod vrij onderhandelbaar. Uiteindelijk moet in 2014 voor zeventig procent van het behandelaanbod vrije prijzen gelden.

Begrenzing

De NZa adviseert wel om gedurende het overgangsregime tijdelijk beperkende maatregelen te nemen. Die moeten er ondermeer toe leiden dat kosten in de hand kunnen worden gehouden. Anders dan de NZa lijkt minister Klink nu te opteren voor een harde bovengrens in het volume van de productie. De ziekenhuizen zijn ongelukkig met een dergelijke begrenzing. Volumebeperking en budgettering doen volgens de ziekenhuizen de efficiencyprikkel in het model van prestatiebekostiging goeddeels teniet. Ook bestaat er het gevaar van wachtlijsten.

‘Geen snelle transitie’

De NVZ vereniging van ziekenhuizen liet begin november al weten huiverig te zijn over de NZa-plannen. Volgens de NVZ zijn er te veel onzekerheden om voor een snelle transitie naar prestatiebekostiging te kiezen. “Een technische systeemwijziging van DBC naar DOT-zorgproduct, de afschaffing van de budgettering, de effecten van de verdere uitbreiding van het B-segment én de invoering van een onvoorzienbare omzetbeperking, zorgen in het verbetertraject voor te veel risico”,  aldus de NVZ. “Bovendien zijn de gevolgen van de voorgenomen rijksbezuinigingen na 2011 nog onduidelijk.”

1 Reacties

om een reactie achter te laten

G. van der Kolk

20 december 2009

Dit blijft tobben; enerzijds de vrije markt willen introduceren, bij een "tekort" aan zorgaandbieders, anderzijds nu een "volumeplafond" instellen. Men zit blijkbaar met de handen in het haar!.

Waarom niet naar verdere uitwerking van het huidige systeem, waarbij het uurtarief gewoon gehandhaafd wordt.

Maar dan niet het huidige systeem, waarbij men meerdere keren het " uurtarief per uur" kan declareren, omdat men meer DBC's/ DOT's verricht binnen de te ruim vastgestelde normtijd. Schrap de normtijd en laat het aantal reeële declarabele uren van de medisch specialist via de zorginstelling declareren bij de zorgverzekeraar.Daarnaast kan de zorginstelling haar "gemaakte materiaalkosten en verrekende kapitaallasten" door berekenen aan de verzekeraar.

De zorgverzekeraar heeft door benchmarking dan de mogelijkheid om sturing te geven aan het zorgproces.

Top