Finance

Gemeenten willen half miljard voor zorgtaken

Gemeenten moeten minstens een half miljard euro aan AWBZ- en zorgpremies krijgen om gezondheidsbevordering en ondersteuning van vooral ouderen te financieren. Dit bepleit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in het NRC Handelsblad.

Intramurale zorg

Het voorstel tot overheveling van premiegeld is afkomstig van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Volgens de VNG is de overheveling nodig om mensen langer zelfstandig te laten wonen en te voorkomen dat ze een beroep doen op dure intramurale zorg.

Bezuiniging

Het ministerie van Volksgezondheid heeft  het voorstel in overweging genomen. “We maken nu berekeningen om te zien wat je met zulke lokale investeringen kunt winnen”, aldus directeur maatschappelijke ondersteuning  Kees van der Burg van VWS in NRC. “De prikkels kunnen beter.”
De berekeningen spelen een rol bij bezuinigingsplannen van 35 miljard euro die het kabinet voorbereidt in reactie op de crisis. Volgens de gemeenten kan het VNG-plan een belangrijke bijdrage leveren aan de beperking van de groei in zorguitgaven.

‘Ontmoedigend’

In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ondersteunen gemeenten burgers nu al met ondermeer huishoudelijke hulp en sociale ondersteuning. In NRC  stelt VNG-directieraadslid Sandra Korthuis dat het ‘ontmoedigend’ is dat gemeenten investeren, terwijl verzekeraars hiervan profiteren. Ook om deze reden willen de gemeenten meer zeggenschap over de zorgpremies. De premiegelden zouden daarom voortaan in overleg met de zorgverzekeraars worden besteed.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top