Finance

SP stelt Kamervragen over berekening zorgoverschot gemeenten

Tweede Kamerlid Renske Leijten (SP) wil van minister Edith Schippers (VWS) opheldering over de berekening van het zorgoverschot van gemeenten door het CBS. Uit een door Binnenlands Bestuur gepubliceerde reconstructie bleek dat overschot geen 1,2 miljard euro, maar hooguit 400 miljoen euro.

Dit schrijft Binnenlands Bestuur.

In oktober 2016 bracht het CBS naar buiten dat gemeenten in 2015 1,2 miljard euro hadden overgehouden op de gedecentraliseerde taken maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Volgens het ministerie waren de cijfers waarop de uitkomsten zijn gebaseerd van de gemeenten zelf afkomstig.

Maar uit een reconstructie van Binnenlands Bestuur bleek dat niet alle cijfers afkomstig waren van de gemeenten. Dat gold alleen voor de daadwerkelijke uitgaven, de realisatiecijfers, het CBS maakte de berekeningen echter deels ook op basis van cijfers die door het ministerie van Binnenlandse Zaken waren aangeleverd. Omdat die uitgingen van grove ramingen rolden er cijfers uit waarin veel gemeenten zich niet herkenden.

Foute cijfers

Kamerlid Leijten wil weten bij hoeveel gemeenten foute cijfers zijn gehanteerd. Ook vraagt ze de minister om uit te leggen waarom zij niet op de hoogte was van het feit dat het CBS haar rekenwerk deels heeft gebaseerd op cijfers van Binnenlandse Zaken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top