ACTUEEL

GGZ Nederland is blij met aangenomen Wet verplichte ggz

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet verplichte ggz. Hiermee komt voor GGZ Nederland een langverwachte opvolger van de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) in zicht.

"Hoewel gedwongen zorg altijd het laatste middel is dat gebruikt moet worden, is de nieuwe Wet verplichte zorg een grote verbetering voor de patiënten, behandelaren en familie en naasten", aldus GGZ Nederland. De Wet verplichte ggz is volgens de brancheorganisatie namelijk een behandelwet en geen opnamewet. Zorg staat in de nieuwe wet centraal.

Een heikel punt bij het voorstel van de wet verplichte ggz was de invoering van een observatiemaatregel. GGZ Nederland, de NVvP en het Landelijk Platform GGz blij dat dit onderdeel niet in de wet wordt opgenomen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wees de observatiemaatregel af.

Crisismaatregel

Voor mensen die mogelijk een gevaar voor zichzelf of anderen zijn kent de Wet verplichte ggz de crisismaatregel. GGZ Nederland noemt het goed dat de Tweede Kamer de motie van Lea Bouwmeester (PvdA) heeft aangenomen, die aandringt op verheldering middels een richtlijn van de term 'onmiddellijk' in gevallen van 'onmiddellijk dreigend gevaar'. Dit is volgens de brancheorganisatie belangrijk voor een goede toepassing van de crisismaatregel.

De Wet verplichte ggz treedt voorlopig nog niet in werking. Eerst moet de Eerste Kamer het wetsvoorstel nog goedkeuren. Behandeling ervan vindt plaats gelijktijdig met de Wet forensische zorg en de Wet Zorg en Dwang, alle drie wetten over zorg in een gedwongen kader.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top