ACTUEEL

'Ambities voor ggz vragen om brede samenwerking'

Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland, wil toe naar een toegankelijke, betaalbare geestelijke gezondheidszorg, die dicht bij de mensen wordt geleverd. In de aanloop naar de verkiezingen doet zij een oproep aan de politiek om te helpen de struikelblokken weg te nemen.

Geel hoopt dat een nieuw kabinet zal helpen om wachtlijsten in de ggz weg te werken, te zorgen dat er deskundigheid over ggz aanwezig is in de wijken en om de administratieve lasten te verlagen.

Behalve de overheid doet GGZ Nederland ook een beroep op andere maatschappelijke partners. Zorg thuis kan de ggz immer niet alleen. “Om een behandeling echt succesvol te laten zijn, geldt voor de meeste mensen die bij ons aankloppen dat daar meer voor nodig is, stabiliteit in hun leven”, zegt Geel. “Een plek om te wonen, iets te doen overdag. Dat betekent dat wij ons gesprek moeten verbreden, dat zijn we ook aan het doen, met woningcorporaties, met gemeenten, met politie, met de GGD. Die partners zijn van wezenlijk belang voor de ggz.”

Met zorgverzekeraars wil Geel toe naar langjarige contracten. "Dat geeft rust en dat geeft iets meer basis aan het gesprek over de inhoud van de zorg en dat hebben we hard nodig."

In de video licht de voorzitter van GGZ  Nederland dit nader toe:


---

Op 20 februari 2017 vindt Het Grote Zorgdebat plaats in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Het debat wordt georganiseerd door 25 branche- en belangenorganisaties uit de zorg. Skipr is mediapartner en doet voorafgaand, tijdens en na afloop verslag van alles wat er rond het debat plaatsvindt. U kunt zich hier inschrijven om het debat bij te wonen. Alle content die Skipr publiceert rond het debat vindt u hier >>>

3 Reacties

om een reactie achter te laten

R.v.D

16 februari 2017

Al decennia lang wordt al gewag gemaakt over onder andere de administratieve last in de zorg. Deze ligt in de verschillende sectoren tussen de 23 en 32%. De trend is dat dit eerder toe- in plaats van afneemt. Interessant hoe Mevr. Geels denkt dat een nieuw kabinet, als in een goed ouderschap, hiermee ineens af zou kunnen rekenen. De ggz branche zelf klaagt, formuleert amper oplossingsrichtingen en heeft geen idee wat er zich binnen de eigen gelederen afspeelt.

Frits Bosch

16 februari 2017

Brede samenwerking houdt m.i ook in dat GGZ- instellingen samenwerken met de duizenden vrijgevestigde psychologen, psychotherapeuten en kinder en jeugdpsychologen. De meeste van hen hebben hun krachten gebundeld in cooperaties en netwerken. Helaas heeft het meerendeel van GGZ-instellingen vooral energie gestoken in het 'uitrollen' van eigen Basis-GGZ met eigen gedetacheerde POH-GGZ's waardoor er geen brede samenwerking maar brede concurrentie ontstond. Deze basis-GGZ vanuit de instellingen werkt meer geprotocolleerd en heeft korte lijnen met hun POH-GGZ's, de vrijgevestigden werken meer persoonsgericht. M.i moeten GGZ instellingen zich beperken tot het bieden van gespecialiseerde hulp aan patienten met complexe problematiek en hoog risico. Zij kunnen vrijgevestigden desgewenst consultatie bieden bij complexe problematiek.

V. Valk

16 februari 2017

He he..eindelijk. Ik hoop dat Den Haag ook inziet dat men met veranderingen in beleid te maken heeft met communicerende vaten. De extramuralisering vraagt nu eenmaal meer woningen. Het beleid van Blok is echter gericht op het financieel uitknijpen en verschralen van de sociale huisvesting. Nu ziet GGZ Nederland dat ook eindelijk in. Voorwaarde is wel dat er eerst goed naar cliënten geluisterd wordt en dat deze partner zijn in het vinden van oplossingen die hen tenslotte aangaan. Ook moet er een eigen zijn voor cliënten van wie zij zorg willen ontvangen. Voor beschermd wonen bijvoorbeeld is er dikwijls nog geen sprake van echt scheiden van wonen zorg. De GGZinstelling speelt nog steeds de verhuurder, de cliënt blijft van de zorg die zij bieden afhankelijk. Er is geen huurbescherming als de cliënt zorg wil ontvangen van een andere zorgverlener. Men moet dan uit de woning met alle gevolgen van dien. Cliënten moeten de vrije keus hebben van wie zij de zorg willen ontvangen. Op papier bestaat die wel, maar die mogelijkheid is door de versplintering naar Wmo, Jeugdwet steeds meer beperkt. Gemeentes bepalen de zorginkoop. Ook zorgverzekeraars doen een duit in het zakje. GGZ is dan nu wel ondergebracht in het basispakket, maar die pakketten zijn veel te beperkt. Is er meer nodig moet men dit zelf betalen, aanvullend verzekeren is niet meer mogelijk. In veel regio's heeft maar één grote GGZinstelling het monopolie die alles lijkt te bepalen in de regio.

Top