ACTUEEL

Inspectie tikt Aafje op de vingers

Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels in Rotterdam heeft de kwaliteit en veiligheid van de zorg niet op orde. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) geeft de organisatie daarom een aanwijzing. Deze geldt voor alle verpleeghuizen van Aafje én alle locaties van Aafje waar mensen zorg krijgen maar zelfstandig wonen.

De inspectie heeft sinds maart 2015 een aantal inspectiebezoeken gebracht aan verschillende locaties van Aafje. Daarbij zag ze telkens tekortkomingen. Cliëntdossiers waren niet allemaal in orde,  het management stuurde onvoldoende aan op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en medicijnen werden niet steeds volgens de regels bewaard en toegediend. Niet alle medewerkers waren bovendien goed opgeleid voor de doelgroep.

De inspectie heeft niet genoeg vertrouwen in het vermogen van Aafje om te verbeteren. Daarom legt ze nu een maatregel op. De inspectie wil zien dat Aafje de verbetermaatregelen organisatiebreed neemt. En dat Aafje goed de voortgang monitort en waar nodig bijstuurt. Gebeurt dat niet binnen een half jaar, dan kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top