ACTUEEL

Tien ziekenhuizen en twee umc’s voeren samen beslissen versneld in

Tien ziekenhuizen en twee universitair medische centra (umc’s) starten met het implementatieprogramma 'Beslist samen!'. Met behulp van subsidie van het Zorginstituut Nederland vindt in de geselecteerde ziekenhuizen en umc's een versnelling plaats om gezamenlijke besluitvorming van zorgverlener en patiënt over de beste zorg te implementeren.

'Beslist Samen!' gaat op 1 maart aanstaande van start. De geselecteerde ziekenhuizen ontvangen extra ondersteuning van experts en patiëntorganisaties. Het samenwerkingsproject duurt ongeveer een jaar en het doel is dat daarna de toepassing van Samen beslissen in de ziekenhuizen verder wordt uitgebreid. De kennis wordt niet alleen ziekenhuisbreed gedeeld, maar ook met andere ziekenhuizen.

Een onafhankelijke beoordelingscommissie heeft de volgende ziekenhuizen en umc’s geselecteerd: Beatrixziekenhuis Rivas Gorinchem, Bernhoven, Bravis ziekenhuis, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, Isala, CIRO, Reinier de graaf, Elkerliek ziekenhuis, Zuyderland Medisch Centrum, Flevoziekenhuis, Erasmus MC en het Maastricht UMC+. De overige elf niet geselecteerde ziekenhuizen blijven onder meer betrokken via een digitaal leerplein, bijeenkomsten en nieuwsbrieven.

Kwaliteitsaspecten

De door de ziekenhuizen ingediende plannen zijn beoordeeld op meerdere kwaliteitsaspecten zoals doelstelling; de mate waarin voor een heldere en realiseerbare doelstelling is gekozen die aansluit bij de doelstelling van het project, doelgroep; de mate waarin het plan aansluit op de doelgroepen en het gekozen zorgpad en de mate waarin het samen beslissen hierin een belangrijk onderdeel vormt. Een ander aspect was de methode en de veranderkundige aanpak, het gaat dan om implementeerbaarheid en haalbaarheid.

De beoordelingscommissie bestond uit Hannah Dijkhuis en Kees-Jan den Heijer van ZonMw, Jany Rademakers van Nivel/Maastricht University, Josine van der Kraan van Patiëntenfederatie Nederland (PFN), Fred Boer van het LUMC en Haske van Veenendaal (projectleider Beslist samen!). Het programma Beslist samen! wordt begeleid door een samenwerkingsverband van onder meer de NFU, Patiëntenfederatie Nederland, Federatie Medisch Specialisten, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Het project sluit aan op de landelijke campagne Betere zorg begint met een goed gesprek.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Kim Vereijken

17 februari 2017

Voor de volledigheid; het samenwerkingsverband bestaat naast de
de Patiëntenfederatie Nederland, FMS, V&VN en de NVZ ook uit de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), Zilveren Kruis, CZ groep (CZ) en Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).

Top