HRM

'Uitvoerbare' bezettingsnorm kost ruim 3 miljard euro

'Uitvoerbare' bezettingsnorm kost ruim 3 miljard euro

Een bezettingsnorm van twee zorgmedewerkers op een groep van acht bewoners vergt een structurele investering van 3,1 miljard euro. Dit blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB), dat uitgaat van een extra toename van tienduizend medewerkers per jaar vanaf 2019. Brancheorganisatie ActiZ wijst op de krappe arbeidsmarkt en roept andere partijen op om samen het benodigde extra zorgpersoneel op te leiden en aan te trekken.

Op het ogenblik geldt er geen verplichte norm voor de personeelsbezetting in de verpleeghuiszorg. De afgelopen periode is er wel veel discussie over geweest. Meerdere partijen, waaronder FNV, zijn voorstander van een norm van minimaal twee bevoegde en bekwame zorgmedewerkers op een groep van maximaal acht personen.

Het CPB heeft berekend hoeveel de maatregel kost en noemt deze in een vandaag verschenen notitie "juridisch en technisch uitvoerbaar". De benodigde uitbreiding van het aantal gekwalificeerde medewerkers in de verpleeghuiszorg zal wel tijd kosten. Het CPB noemt een extra toename van tienduizend voltijdsmedewerkers per jaar haalbaar vanaf 2019.

Intensivering

De bezettingsnorm zorg vergt structureel een intensivering van 3,1 miljard euro. Voor de bezettingsnorm zorg en welzijn bedraagt de structurele intensivering 2,3 miljard euro. Het bedrag in het tweede scenario is lager, omdat meer medewerkers van verzorgings- en verpleeghuizen worden meegeteld bij het halen van de bezettingsnorm.

Omdat uitbreiding van het aantal medewerkers tijd kost, is de maximale intensivering in 2021 voor zowel de bezettingsnorm zorg als de bezettingsnorm zorg en welzijn 1,9 miljard euro. Volgens het CPB kan de bezettingsnorm zorg in 2023 worden bereikt en de bezettingsnorm zorg en welzijn in 2022.

Arbeidsmarkt

ActiZ is niet onverdeeld enthousiast over de bezettingsnorm. Wat de brancheorganisatie betreft moet er aan twee voorwaarden worden voldaan om extra mensen in te zetten in verpleeghuizen: de overheid moet het benodigde geld structureel vrijmaken én er moet meer aandacht komen voor de arbeidsmarkt. Over het geld zegt woordvoerder Bernadet Naber: "Je kunt niet medewerkers opleiden en aannemen voor een jaar en ze daarna weer ontslaan. Dus het geld moet er jaarlijks zijn". Werkgevers kunnen pas extra personeel werven als er geld is om mensen te betalen.

Wat de arbeidsmarkt betreft, wijst Naber erop dat er al een tekort aan zorgpersoneel is. Het aantal ouderen neemt de komende jaren hard toe, terwijl het aantal jongeren dat de arbeidsmarkt betreedt, afneemt. "We vissen met z’n allen in een steeds kleiner wordende vijver en dus moeten we aan de slag om voldoende mensen op te leiden en te enthousiasmeren voor de ouderenzorg."

Politieke partijen

Het CPB heeft vandaag ook de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's van politieke partijen gepresenteerd. Met betrekking tot een bezettingsnorm voor de verpleeghuiszorg maken partijen verschillende keuzes. DENK kiest voor een bezettingsnorm in de verpleeghuiszorg van twee zorgmedewerkers per groep van acht bewoners. De SP kiest voor een bezettingsnorm van twee zorg? en welzijnsmedewerkers per groep van acht bewoners.

Verder kiezen VVD, GroenLinks en CDA voor een nader uit te werken bezettingsnorm die lager ligt dan twee medewerkers per groep van acht bewoners. Hiermee krijgen zorgaanbieders de verplichting en het budget om de huidige bezetting per groep van acht bewoners te verhogen. PvdA, D66, ChristenUnie en VNL kiezen voor meer geld in het algemeen voor de ouderenzorg, zonder daar een expliciete norm aan te verbinden.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

hans peltenburg

17 februari 2017

DOEN die 3 miljard en dan de moed hebben om met elkaar de onzinnige zorg in de cure sector weg te bezuinigen!

Peter Koopman

22 februari 2017

3 miljard is "maar" 3,3% van het containerbudget Zorg dat we macro uitgeven. Dus als "we" het willen kan het, zowel door verschuiving tussen delen als door uitbreiding of een combinatie ervan.

Marc Vennings

5 maart 2017

Leuk gerekend. Is meer whisful thinking. Als je 3.3 mrd deelt door de getallen uit het rapport incl. overhead opslag, dan zouden er ruim 53.000 mensen een baan krijgen tegen gemiddelde loonkosten van € 62.100. Efteling syndroom? Andere berekening: 3.3 mrd met 10.000 nwe mensen aan het werk is 16% van het budget, waar blijft het restant budget van 84%? Kortom: verkiezingsretoriek!

Top