ACTUEEL

Nauwelijks relatie tussen zorgkwaliteit en tevredenheid

Verpleeghuizen met gelukkige bewoners bieden geen betere medische zorg dan instellingen waar bewoners minder tevreden zijn. Er bestaat nauwelijks een relatie tussen de zorgprestatie en het tevredenheidsgevoel van bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit blijkt uit de ranglijst van verpleeg- en verzorgingshuizen van de Volkskrant.

Best scorende verpleeghuis

De Volkskrant publiceerde de lijst zaterdag en kroonde de verpleegunit De Klink in het Friese Metselawier als het best scorende verpleeghuis.Het beste verzorgingshuis volgens bewoners is het Jacobs Gasthuis in Schiedam. “Beide huizen combineren goede medische zorgcijfers met een goede uitslag op de enquête naar tevredenheid”, aldus de Volkskrant. “Dat is een relatieve uitzondering.”

Kleinere huizen scoren beter

De uitslag bevestigt de trend van de eerdere ranglijsten dat kleine huizen het beter doen dan grote instellingen. Verder wordt duidelijk dat huizen op het platteland beter scoren dan tehuizen in de grote stad.

Verklaring afwezige samenhang

Directeur Aad Koster van ActiZ, de brancheorganisatie van zorgondernemers, noemt de afwezige samenhang tussen kwaliteit en tevredenheid in de Volkskrant verklaarbaar. “De zorginhoudelijke vragen meten het technisch handelen, terwijl het bij oordeel van bewoners draait om bejegening en communicatie.” (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Oudenaarden

22 december 2009

Volgens mij is de conclusie uit het onderzoek een open deur. Het blijft bijzonder dat kwaliteit van de zorg hardnekkig verengt blijft worden tot de kwaliteit van de medische zorg. In de gezondheidszorg gaat het om veel meer dan dat.

Het is de zoveelste bevestiging dat onze gezondheidszorg over gemedicaliseerd is en dat de medische optiek een te zwaar accent krijgt. Willen we de nederlandse gezondheidszorg echt vooruit helpen dan moeten we inzetten op meer niet medische zorg en aandacht voor de clienten. Dat zal zich onder andere moeten uiten in verschuiving van geld uit de cure naar de care. Slechts dan kunnen we de mensen met een beperking , ouderen en anderen die van niet medische zorg en aandacht afhankelijk zijn een fatsoenlijke bestaan geven.

Top