Finance

Life sciences & health sector krijgt 81 miljoen subsidie

De life sciences en health sector ontvangt 81 miljoen euro aan subsidie vanuit het Fonds Economische Structuurversterking (FES). ‘Field director’ van de sector Hans van den Berg noemt deze subsidie “van groot belang voor continuïteit van publiek-private samenwerking'. De sector krijgt het geld om veelbelovende wetenschappelijke resultaten te vertalen naar toepassingen in de praktijk.

'Translationeel onderzoek'

De life sciences en health sector heeft met ondersteuning van het innovatieprogramma Life Sciences & Health (LSH) een gezamenlijk voorstel ingediend voor 'translationeel onderzoek'. Dit onderzoek is nodig voor de vertaalslag van veelbelovende fundamenteel wetenschappelijke resultaten naar toepassingen in de praktijk.

Investeringen van publieke en private partners

Het is voor het eerst dat de sector als geheel een gezamenlijke aanvraag indient en gehonoreerd krijgt. Het subsidiebedrag wordt verder aangevuld door investeringen van publieke en private partners, waaronder vrijwel alle Nederlandse universiteiten en UMC's, grote bedrijven als MSD, Philips en DSM en kleine bedrijven als Galapagos en Agamyxis en Suprapolix.

Onderzoek en uitvoering

De FES-subsidie wordt ingezet voor financiering van verschillende onderzoekslijnen die in een later stadium kunnen worden doorgezet in de topinstituten, het Center for Translational Molecular Medicine (CTMM), TI Pharma en BioMedical Materials program (BMM).

Continuïteit waarborgen

Van de Berg acht het van groot belang  “dat in de nabije toekomst financiering van de lopende topinstituten wordt voortgezet.'' Dit om de continuïteit van de sector echter te waarborgen. In Nederland werken 55.000 mensen in de life sciences en health sector, met een gezamenlijk omzet van bijna 16 miljard euro.

Fonds Economische Structuurversterking

Het Fonds Economische Structuurversterking wordt gefinancierd vanuit de opbrengsten van aardgas en is bestemd voor investeringen in de kenniseconomie. Voorwaarden om subsidie aan te vragen zijn dat de onderzoeksvoorstellen als samenwerkingsverband zijn gepresenteerd en dat ze passen binnen één van de acht vastgestelde thema's. Het gaat om high tech systemen en materialen, food en flowers, life sciences en health, water, klimaat en ruimte, ICT, chemie en energie, creatieve industrie en onderwijs.

Life Sciences & Health Innovatie Programma

Het Life Sciences & Health Innovatie Programma is een gezamenlijk initiatief van het bedrijfsleven, universiteiten en de overheid om het innovatie en investeringsklimaat binnen de life sciences en health sector te verbeteren. De betrokken partijen die hiervoor de krachten bundelen zij: CTMM, TI Pharma en BMM, NGI, regionale organisaties, universiteiten, de EVD, het TWA netwerk, de NFIA en de brancheverenigingen Niaba, Nefarma en BioFarmind. Aan LSH is een zogenaamde 'High Profile Group' verbonden die fungeert als denktank voor de sector.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top