HRM

'Weg met de zorgmanagers'

Politieke partijen willen meer investeren in de arbeidsmarkt in de zorgsector. Zo moeten er meer banen bij komen, moeten bij- en nascholing mogelijk zijn en moet er meer zorg op afstand komen. Karen Gerbrands, kandidaat-Kamerlid voor de PVV, pleit zelfs voor het afschaffen van zorgmanagers.

Dit bleek tijdens het Grote Zorgdebat in Nieuwegein.

"Weg met de managers, weg met de overhead, weg met de bureaucratie", zegt Karen Gerbrands. Ze is PVV-fractievoorzitter in Den Haag en staat op een verkiesbare zestiende plaats op de kandidatenlijst van de partij voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. "Managers met een zorgachtergrond kunnen terug naar de werkvloer, desnoods met behoud van salaris." Zo kunnen er meer mensen in de zorg aan het werk, stelt ze.

Bureaucratie

Volgens Gerbrands zijn er geen managers nodig als de politiek de bureaucratie aanpakt. Over dit laatste punt zijn de andere aanwezige partijen het eens, ook zij vinden dat de bureaucratie in de zorg moet worden aangepakt en dat er meer geld naar de primaire zorgverlening moet. "In de afgelopen kabinetsperiode zijn er 77 duizend banen verdwenen", zegt SP-parlementariër Renske Leijten. "Ik gun de overgebleven zorgmedewerkers meer collega’s."

Ook Linda Voortman (GroenLinks) wil zich inzetten voor meer medewerkers in de zorg. "GroenLinks wil ervoor zorgen dat meer jonge mensen in de zorg aan het werk komen, door werkgevers te stimuleren mensen in dienst te nemen in plaats van hen in te huren als uitzendkracht." Pia Dijkstra (D66): "Het is belangrijk dat mensen de kans krijgen om voor hun loopbaan aan bij- nascholing te doen".

Meer zorg op afstand

Maar met meer mensen alleen gaat de zorg het niet redden, aldus Dijkstra. Zij pleit ervoor om medewerkers in de zorg te ontlasten door meer zorg op afstand in te zetten. "We moeten meer robots en meer domotica inzetten voor bepaalde werkzaamheden. Op die manier krijgen medewerkers meer tijd om aandacht te besteden aan mensen de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg."

SP’er Leijten pleit voor meer autonomie voor medewerkers in de zorg. Zij gruwt van het feit dat fysiotherapeuten bij een nieuwe patiënt eerst moeten kijken wat voor zorgpolis diegene heeft voordat zij kunnen bepalen tot welke behandeling ze kunnen overgaan. "We moeten dit systeem afschaffen om op die manier meer arbeidsvreugde terug te geven aan zorgprofessionals."

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Jaap van Deutekom

21 februari 2017

Ik hoorde mevrouw Gerbrands ook nog zeggen; weg met de overheid. Zij maakte de indruk niet te weten waar het werkelijk om gaat in zorg. De sprekers kregen nauwelijks de tijd om iets inhoudelijks te zeggen. Al met al een oppervlakkige en vluchtige bijeenkomt naar mijn mening.

D G o

21 februari 2017

De politici papegaaien elkaar allemaal maar wat na. Ze weten niet hoe snel zij aan moeten sluiten op het 'succes' van Hugo Borst.
De realiteitswaarde van de aangedragen oplossingen, hoe noodzakelijk ook want wie gunt zijn/haar moeder géén goede verzorging, is zeer klein. Ook, wanneer er straks in de rat-race geld overblijft voor de noodzakelijk zorgverbetering, zullen de (nieuwe) vacatures de eerstvolgende 5 à 10 jaar niet ingevuld kunnen worden. Op dit moment zijn er alleen al in Rotterdam 1.000 vacatures in de VVT-sector. In de rest van het land zal het niet beter zijn. In de tussentijd als overbrugging dan toch maar wat meer mantelzorg in de instellingen, zoals door bestuurder Jeroen van den Oever wordt bepleit?

En wat betreft die zorgmanagers die zouden moeten worden worden afgeschaft. Zelfs al zijn ze niet noodzakelijk (maar dat is niet het geval!), is de daarmee te bereiken financiële besparing een druppel op de gloeiende plaat.

De zorg om de patiënt in de VVT moet meer aantrekkelijk worden gemaakt om de meisjes en jongens die kiezen voor een 'spannende functie' in b.v. een ziekenhuis, te laten kiezen voor de VVT. Misschien toch een 'vuilwerk-toeslag'? En niet alleen voor een korte duur.

R. M. Dalmijn

21 februari 2017

Geheel eens met eerdere reacties. De spreeksters hebben geen idee van de effecten van hun hallucinante uitspraken. Graag nodig ik mevrouw Leijten wederom uit een honderdtal van de weggesaneerde zorgmedewerkers contact met mij op te laten nemen. Tot nu toe is zij daar niet toe instaat gebleken! Bij voorkeur niveau 3 en 4 omdat daarmee de terechte kwaliteitsborgende eisen van de igz worden ingewilligd .
Dat de Dames mede schuldig zijn aan de teloorgang van de zorg aan kwetsbare mensen is inmiddels een ieder duidelijk. Als door hen geschetst is de hel van Dante een pool van ontspanning en geluk vergeleken met het gemiddelde verpleeghuis. Respectloos! Onbetrokken wreed jegens werkers in de inmiddels palliatieve zorg. Typerend voor de diepgang van deze volksvertegenwoordigers. Een troost niet geheel Nederland is opgetrokken uit dwazen; op 15 maart komt het antwoord.

Simon de Waal

22 februari 2017

De oplossingen van Renske Leijten en Linda Voortman zijn goede oplossingen. De sprekers kregen inderdaad te weinig tijd om hun visie te geven en in de zaal waren er niet veel ervaringsdeskundigen en werknemers in de zorg. Managers zijn er inderdaad veel te veel, al komt Gerbrands niet verder dan inhoudsloos gezwets zoals we van de PVV gewend zijn. Bij minder managers hoort namelijk een heel verhaal wat gaat over zeggenschap en regie bij de zorgvrager en vertrouwen in de zorgverlener. En combinatie van SP en GL is voor cliënten en zorgverleners een gouden combinatie.

Rijk Roor

22 februari 2017

Alle zorgmanagers zijn overbodig en al het zorgpersoneel is toegewijd. Hoe lang horen we dit mantra al ? Ik heb de ervaring dat er ook zorgmanagers zijn die door de praktijk erg gewaardeerd worden om hun toewijding en betrokkenheid. En omdat ze de bureaucratie wegvangen die veelal in Den Haag in gang wordt gezet .....

Top