Tech

Ziekenhuizen outsourcen ICT steeds meer

Ziekenhuizen outsourcen ICT steeds meer

Ziekenhuizen outsourcen hun ICT-diensten in toenemende mate. Kleinere ziekenhuizen doen het omdat het moet, en grotere ziekenhuizen outsourcen omdat het kan en voordelen biedt. Dit blijkt uit een onderzoek van M&I/Partners onder managers van twaalf ziekenhuizen verspreid door heel Nederland.

Toen ICT binnen ziekenhuizen opkwam, voerden zij in eerste instantie alles op dit gebied zelf uit. maar omdat ICT de afgelopen tien jaar een enorme vlucht heeft gemaakt, zowel in complexiteit als de afhankelijkheid ervan, is de discussie ontstaan over welke ICT zaken het beste zelf uitgevoerd moeten worden, en welke beter overgelaten kunnen worden aan een externe partij. Waar bij andere zorgorganisaties vaak het grootste deel van de ICT geoutsourcet is, is dat bij ziekenhuizen nog niet het geval.

De ziekenhuizen hebben echter wel plannen om steeds meer ICT te outsourcen, constateert M&I/Partners. Door de complexer wordende ICT is het met name voor de kleinere ziekenhuizen in de meeste gevallen niet meer mogelijk om alles zelf te blijven doen. "Hiervoor zijn gewoon te veel specialisten op gebied van ICT nodig", volgens M&I/Partners. Hierdoor zijn kleinere ziekenhuizen gedwongen om bepaalde technische werkzaamheden te outsourcen.

Generieke ICT-zaken

Bij de onderzochte grotere ziekenhuizen ligt dit anders. Deze ziekenhuizen zijn in de meeste gevallen groot genoeg om de benodigde ICT-specialisten in dienst te hebben. Waar deze grotere ziekenhuizen plannen hebben om te outsourcen, is dit meestal ingegeven door hun beleid om zo veel mogelijk generieke ICT-zaken te outsourcen.

"Grotere ziekenhuis willen zich concentreren op de kerntaken, dus het leveren van zorg, en de ICT-zaken die daar direct mee samenhangen", zegt onderzoeker Bas aan de Wiel, principal adviseur bij M&I/Partners en expert op het gebied van ICT-sourcing. "Zij wensen zo min mogelijk aandacht te besteden aan de generieke ICT-taken, en besteden deze daarom liever uit aan externe ICT-partijen." Uit het onderzoek blijkt dat als de reden voor het uitbesteden niet beleidsmatig is, deze dan veelal ingegeven is door de wens tot verbetering van de kwaliteit van de ICT-dienstverlening.

Kostenbesparing

Kostenbesparing is in het algemeen geen reden om te outsourcen, aldus Aan de Wiel. "Meestal wordt ICT niet goedkoper als het geoutsourcet wordt, maar zelfs duurder." Wel zorgt het voor kostenflexibilisering. Zo kan er bijvoorbeeld betaald worden naar gebruik, waarbij meer of minder verbruik automatisch leidt tot meer of minder kosten.

Bijna alle ziekenhuizen die onderzocht zijn, hebben delen van het technisch beheer van de ICT-infrastructuur geoutsourcet. “Op het gebied van technisch applicatiebeheer zien we dat dit vaak voor het gebruikte EPD extern belegd is.” Een enkel ziekenhuis heeft de hosting van haar EPD en ERP geheel geoutsourcet.

Er is niet één ziekenhuis dat alle niet-medische ICT-techniek heeft geoutsourcet. Concrete plannen om dit wel te doen zijn ook niet voorhanden. Redenen om dit niet na te streven zijn volgens M&I/Partners: gebrek aan acute noodzaak en het ontbreken van succesverhalen met betrekking tot totale outsourcing bij ziekenhuizen.

Datacenters

Het merendeel van de ondervraagde ziekenhuizen beschikt over eigen datacenters, al dan niet door een fusie verkregen. Alle ICT-managers die hier nu nog eigen faciliteiten voor hebben ingericht, zeggen dat ze dit niet nog een keer opnieuw zouden doen. Bij het volgende vervangings- of investeringsmoment zullen zij ervoor kiezen om deze dienst uit te besteden aan een commerciële partij.

Datacenterfaciliteiten zijn voor een grote gespecialiseerde partij een stuk kosten-effectiever en kwalitatief vaak beter in te richten dan wanneer ziekenhuizen dat allemaal afzonderlijk binnenshuis doen. Ziekenhuizen maken met deze bedrijven juridische afspraken over de beveiliging van gegevens. Aan de Wiel: "Professionele datacenters zijn vaak beter beveiligd tegen aanvallen van hackers, die komen echt niet zomaar op het netwerk van zo'n datacenter."

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Paul Witteman

22 februari 2017

Welkom in het land waar de angst regeert en zorginstellingen niet in staat blijken te zijn goede afspraken te maken met de outsourcende ICT partij die dienstverlenend aan de opdrachtgever moet zijn. De monopoliepositie van ICT bedrijven wordt hiermee in stand gehouden. DVO/SLA's worden niet dichtgetimmerd en er zijn altijd open eindjes bij de ICT bedrijven. Volledige afhankelijkheid van een bedrijf wat ondersteunend moet zijn in je primaire bedrijfsproces is killing. Een zeer slecht voorbeeld van volledige afhankelijkheid is het Elektronisch Patiënten Dossier, het EPD. In Nederland is inmiddels een situatie ontstaan waarbij er nog maar enkele EPD leveranciers zijn die de volledige markt beheersen. Ziekenhuizen die gebruik maken van een van deze leveranciers betalen tientallen miljoenen euro’s voor een systeem waar ze nooit meer vanaf kunnen en waarbij de leveranciers hoofdprijzen rekenen voor de kleinste wijziging die maar gevraagd wordt. De jaarlijkse updates en upgrades zijn het verdienmodel voor deze partijen die dit dan ook jaarlijks met verve bij de instellingen implementeren onder het mom van “noodzaak door wetgeving”. Het toepassen van dergelijke systemen heeft veelal tot gevolg dat overige projecten en/of medisch noodzakelijke innovaties niet meer uitgevoerd (kunnen) worden. Het is dus absoluut noodzakelijk om deze onwenselijke afhankelijkheid asap op te lossen door de ontwikkeling en implementatie van opensourcessoftware. Gelukkig komen er nu langzaam partijen in de markt die deze afhankelijkheid gaan doorbreken en voor de opdrachtgever weer een echte dienstverlener worden die kan worden aangesproken en afgerekend op de geleverde prestatie. Helaas hebben de ziekenhuizen die met een dergelijk systeem zitten opgescheept daar dan niets meer aan.
Paul Witteman
Algemeen directeur InoCare BV.

Niels van Peer

22 februari 2017

Ik zie de trend van ICT outsourcen ook terug in onze dagelijkse contacten met ziekenhuizen. Essentieel hierbij, als startpunt, is een visie dat de digitale transformatie, waar we met z’n allen middenin zitten, grote kansen biedt. Cloud technologie is de verbindende factor hierbij. Ik verwacht dat partijen zich met elkaar gaan verbinden en op alle niveaus (waardevolle) informatie delen. Uiteindelijk gaan we met cloud technologie het informatiegat dichten tussen zorgcliënten en zorgverleners. Daarmee komen ook de kerntaken van ziekenhuizen in beeld.

Een belangrijk issue is de strenge wetgeving in het kader van databeveiliging en beschikbaarheid, zoals ook M&I/Partners in het onderzoek aantoont. Dit wil je als zorginstelling gewoon goed geregeld hebben, maar wel met flexibiliteit in de samenwerking met andere zorgverleners. De diverse certificaten op het terrein van databeveiliging, zoals ISO 27001, NEN 7510, GZN en ZSP, ervaren zorgorganisaties als een belangrijke keuzefactor hierbij.

Op de korte termijn, al gaande, zie ik ICT outsourcen terug in bijvoorbeeld kantoorautomatisering, werkplekbeheer en helpdeskfuncties, de generieke ICT-zaken. Dan draait outsourcen niet alleen om technologie en kosten, maar juist om samenwerking, ervaring opbouwen met outsourcen. Daarmee leg je de basis om vanuit wederzijds begrip, betrokkenheid en vertrouwen volgende stappen te zetten. Met andere woorden: Samen Beter Worden! M&I/Partners signaleert een gebrek aan succesverhalen, maar die zijn er absoluut.

Niels van Peer,
Directeur RAM Infotechnology

D G o

23 februari 2017

Wat is 'de zegen' van outsourcing? Veel tijd besteden (elk jaar weer!) aan een sluitend contract met een leverancier en achteraf constateren dat er flinke open einden zijn waarvoor veel geld wordt berekend door de leverancier.
Het in eigen hand houden van alle ICT-activiteiten is van 'levensbelang' . De zgn. corebusiness van een ziekenhuis kan niet meer zonder ICT. ICT is dus (toch al wat langere tijd) een deel van de corebusiness geworden. En dat besteed je toch niet uit aan een externe partij? Te hoge kosten en te veel risico. En ieder jaar de sores over het contract en de kleine lettertjes.
De heer Paul Witteman heeft het met zijn reactie bij het rechte eind!

Ja wel, banken doen het ook, maar deze gaan niet over leven en dood. Alhoewel, bij deze sector is het ook niet zonder gevaar.

Harald Inen

10 maart 2017

En waarom ook niet, de kwaliteit en veiligheid is echt wel haalbaar als je de transitie maar goed dicht timmert, er zijn genoeg pro's die dit soort trajecten naar tevredenheid kunnen brengen

Top