ACTUEEL

Nieuw lid raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis

Trudie Severens is per 16 februari benoemd als lid raad van toezicht van het Laurentius Ziekenhuis. Zij zal de portefeuille kwaliteit en veiligheid gaan bekleden.

Severens werkte in verschillende functies voor het Radboudumc en voor zorgorganisatie De Zorggroep. Momenteel is zij lid raad van bestuur bij Sevagram, een organisatie op het gebied van (thuis)zorg, wonen en welzijn voor ouderen in Zuid-Limburg. Zij heeft daarbij onder andere kwaliteit en veiligheid en risicobeheersing in haar portefeuille.

Het voorzitterschap van de raad van toezicht rust per 1 januari 2017 bij Anke Meijs en het vicevoorzitterschap bij Peter Beijers. Per 1 januari 2017 is Peter Sampers als lid benoemd in de rvt met portefeuille financiën, vastgoed en ICT.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top