Finance

ZN: maak goede farmaceutische zorg niet onnodig duur

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt het plan van de KNMP en andere partijen om het preferentiebeleid bij geneesmiddelen aan te passen niet verstandig. Het plan leidt namelijk tot extra kosten en lost de problemen niet op.

Volgens de brancheorganisatie zijn de afgelopen jaren al veel veranderingen binnen het preferentiebeleid doorgevoerd.  Eén van de belangrijke maatregelen is dat geneesmiddelen voor meerdere jaren worden aangewezen. Hierdoor worden patiënten niet geconfronteerd met onnodige wisselingen.

In een petitie hebben KNMP, LHV en KBO-PCOB de Tweede Kamer om aandacht gevraagd voor doorontwikkeling van het preferentiebeleid. Hiervoor dienen zorgverzekeraars meerdere geneesmiddelen als preferent aan te wijzen. Volgens de zorgverzekeraars zal dit leiden tot een forse stijging van de zorgkosten. Door het preferentiebeleid hebben zorgverzekeraars naar eigen zeggen de afgelopen jaren "juist miljarden aan medicijnkosten bespaard ten gunste van de premiebetaler".

Verantwoordelijkheid

Het beheersen van de kosten in de zorg is volgens ZN niet alleen een verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars, zorgverleners, patiënten en/of verzekerden. Ook andere partijen binnen de keten van geneesmiddeldistributie, zoals groothandels en fabrikanten, spelen hierbij een rol. Zorgverzekeraars zien dat deze partijen vormen van inkoopbeleid hanteren die leiden tot leveringsproblemen van geneesmiddelen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Smeets

23 februari 2017

Laat ZN zich maar eerst eens druk maken over de marge die ziekenhuizen opstrijken met bepaalde medicijnen. (Die ook tegen het preferentiebeleid zijn maar waar het ziekenhuis het meeste geld aan verdient). Dat zal opluchten. (Zie artikel in NRC 20 februari 2017)

Top